Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình

Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R31 trở đi, trên các chứng từ mua hàng, chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng có bổ sung cột Tên công trình để nhanh chóng phát hiện trường hợp thống kê nhầm công trình
Chi tiết thay đổi
Bổ sung cột Tên công trình ngay sau cột Công trình, ngầm định ẩn và không cho phép sửa lại trên các chứng từ
- Phân hệ mua hàng
- Phân hệ Tổng hợp
Giả sử khách hàng muốn hiển thị Cột Tên công trình trên chứng từ Nghiệp vụ khác thì thực hiện như sau:
Vào
Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn Mẫu\Quản lý mẫu
      
chọn mẫu cần sửa và nhấn Sửa
    

Trên màn hình Sửa mẫu, tích chọn hiển thị cột Tên công trình 

  • Sau khi nhấn Cất chương trình sẽ hiển thị giao diện sau:Sửa tương tự với các chứng từ còn lạiXem thêm
Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn
Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu
Kế toán mong muốn khi theo dõi đối tượng trên chi tiết từng dòng vật tư của chứng từ bán hàng thì khi in phiếu xuất kho bán hàng sẽ xem được đối tượng
Kế toán mong muốn có tiện ích lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng ngay tại giao diện đơn mua hàng để công tác hạch toán được nhanh chóng, thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn có báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian từng sản phẩm mà không chi tiết theo khách hàng
Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng
Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu
Kế toán mong muốn các cột thông tin trên danh sách hóa đơn được sắp xếp theo nhu cầu xem thông tin của người dùng lý hóa đơn, hướng tới mục đích tác nghiệp người dùng
Kế toán muốn chương trình mang đi mẫu hóa đơn mà kế toán thường dùng để không mất công phải sửa mẫu nhiều
Kế toán mong muốn chương trình cho phép chọn mẫu hóa đơn tự in có sẵn trên MISA SME.NET 2017