Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng

Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R31 trở đi, bổ sung cột Diễn giải trên 2 Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra để thuận tiện trong công tác kiểm tra hạch toán và giải trình cho cán bộ thuế khi quyết toán.
Chi tiết thay đổi
Giả sử ngày 28/11/2017 đơn vị có phát sinh chứng từ bán hàng kèm hóa đơn như sau:

 

  • Trên báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị) bổ sung thêm cột Diễn giải
  • Vào Báo cáo\Thuế chọn Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị):

 

  • Trên giao diện Sửa mẫu, thiết lập để hiển thị các cột Diễn giải

 

  • Báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ bán ra (Mẫu quản trị) sau khi thiết lập hiển thị cột Diễn giải

Báo cáo Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào (Mẫu quản trị) tương tự
Lưu ý: Khi chứng từ khác nhau có cùng thông tin số hóa đơn thì khi in báo cáo có tích chọn "Cộng gộp theo từng hóa đơn" thì diễn giải để trống 


Xem thêm
Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn
Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu
Kế toán mong muốn khi theo dõi đối tượng trên chi tiết từng dòng vật tư của chứng từ bán hàng thì khi in phiếu xuất kho bán hàng sẽ xem được đối tượng
Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình
Kế toán mong muốn có tiện ích lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng ngay tại giao diện đơn mua hàng để công tác hạch toán được nhanh chóng, thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn có báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian từng sản phẩm mà không chi tiết theo khách hàng
Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu
Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu
Kế toán mong muốn các cột thông tin trên danh sách hóa đơn được sắp xếp theo nhu cầu xem thông tin của người dùng lý hóa đơn, hướng tới mục đích tác nghiệp người dùng
Kế toán muốn chương trình mang đi mẫu hóa đơn mà kế toán thường dùng để không mất công phải sửa mẫu nhiều
Kế toán mong muốn chương trình cho phép chọn mẫu hóa đơn tự in có sẵn trên MISA SME.NET 2017