Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu

Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R31, cho phép tự động diễn diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu.
Chi tiết thay đổi
Trên chứng từ mua dịch vụ, phần diễn giải chung: Ngầm định diễn giải trên chứng từ mua dịch vụ và cho phép sửa lại:
  Vào
Nghiệp vụ\Mua hàng\Mua dịch vụ: Thêm mới mua dịch vụ chưa thanh toán chọn Nhà cung cấp, chương trình ngầm định diễn giải theo cấu trúc: Mua dịch vụ + Tên nhà cung cấp

Vào Nghiệp vụ\Mua hàng\Mua dịch vụ: Thêm mới mua dịch vụ thanh toán ngay chọn Nhà cung cấp, chương trình ngầm định diễn giải theo cấu trúc: Chi tiền mua dịch vụ + Tên nhà cung cấp

- Khi thay đổi tên Nhà cung cấp:
+ Nếu diễn giải đang ngầm định = Mua dịch vụ + Tên nhà cung cấp và Chi tiền mua dịch vụ + Tên nhà cung cấp thì khi đổi tên NCC thì diễn giải thay đổi theo .

           
===>
+ Nếu diễn giải khác ngầm định ngầm định = Mua dịch vụ + Tên nhà cung cấp và Chi tiền mua dịch vụ + Tên nhà cung cấp thì khi đổi tên NCC thì diễn giải không thay đổi theo
- Khi nhân bản chứng từ, thêm mới từ chứng từ hiện thời thì luôn giữ nguyên diễn giải trên chứng từ chọn


Xem thêm
Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn
Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu
Kế toán mong muốn khi theo dõi đối tượng trên chi tiết từng dòng vật tư của chứng từ bán hàng thì khi in phiếu xuất kho bán hàng sẽ xem được đối tượng
Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình
Kế toán mong muốn có tiện ích lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng ngay tại giao diện đơn mua hàng để công tác hạch toán được nhanh chóng, thuận tiện hơn
Kế toán mong muốn có báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian từng sản phẩm mà không chi tiết theo khách hàng
Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng
Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu
Kế toán mong muốn các cột thông tin trên danh sách hóa đơn được sắp xếp theo nhu cầu xem thông tin của người dùng lý hóa đơn, hướng tới mục đích tác nghiệp người dùng
Kế toán muốn chương trình mang đi mẫu hóa đơn mà kế toán thường dùng để không mất công phải sửa mẫu nhiều
Kế toán mong muốn chương trình cho phép chọn mẫu hóa đơn tự in có sẵn trên MISA SME.NET 2017