Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R31 > Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu

Cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R31, cải tiến tính năng sửa mẫu đối với trường hợp sửa mẫu hóa đơn có MST tách chi tiết từng ô giúp tiết kiệm thời gian sửa mẫu
Chi tiết thay đổi
Thay đổi trên các mẫu:
 1. Hóa đơn bán hàng (Mẫu đặt in)
 2. Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - A5)
 3. Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in)
 4. Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - Mã quy cách)
 5. Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in - nhiều thuế suất)
 6. Hóa đơn GTGT (Mẫu xăng dầu - đặt in)
Giả sử đơn vị có mẫu Hóa đơn đặt in MST người mua hiển thị dạng tách chi tiết từng ô. Kế toán muốn in Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in) có hiển thị thông tin chi tiết từng Mã số thuế
 • Vào phân hệ Bán hàng chọn chứng từ Bán hàng Lập kèm hóa đơn thực hiện in Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in)
 
 • Trên Hóa đơn GTGT (Mẫu đặt in) chọn chức năng Sửa mẫu
       

=> Trên giao diện Sửa mẫu:

 • Vào mục Dictionary\DataSources\MISADataSource chọn VOUCHER_DATA
 • Tìm đến các trường có tên AccountObjectTaxCode kéo vào vị trí cần hiển thị.
    
 • Sau khi sửa mẫu xong chương trình hiển thị như sau:
     
  • Thực hiện sửa mẫu tương tự với các mẫu còn lại


  Xem thêm
  Trên phiếu xuất kho bán hàng, kế toán mong muốn hiển thị được đơn giá sau thuế khi cộng gộp các VTHH có cùng: mã hàng, đơn giá, thuế suất, hạn dùng, số lô để tiết kiệm chi phí in ấn
  Kế toán mong muốn khi theo dõi đối tượng trên chi tiết từng dòng vật tư của chứng từ bán hàng thì khi in phiếu xuất kho bán hàng sẽ xem được đối tượng
  Khi lập chứng từ như chứng từ nghiệp vụ khác, chứng từ quyết toán tạm ứng, chứng từ mua hàng,... kế toán muốn hiển thị được thông tin Tên công trình
  Kế toán mong muốn có tiện ích lập chứng từ mua hàng từ đơn mua hàng ngay tại giao diện đơn mua hàng để công tác hạch toán được nhanh chóng, thuận tiện hơn
  Kế toán mong muốn có báo cáo so sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian từng sản phẩm mà không chi tiết theo khách hàng
  Trên bảng kê mua vào/bán ra (mẫu quản trị), khi tích chọn cộng gộp theo các số hóa đơn, kế toán mong muốn có thêm thông tin chung trên chứng từ mua/bán hàng
  Kế toán muốn chương trình tự động điền diễn giải chung trên chứng từ mua dịch vụ để giảm thời gian nhập liệu
  Khi lập chứng từ trả lại hàng mua, kế toán mong muốn PM bổ sung thông tin tỷ lệ chiết khấu, tiền chiết khấu
  Kế toán mong muốn các cột thông tin trên danh sách hóa đơn được sắp xếp theo nhu cầu xem thông tin của người dùng lý hóa đơn, hướng tới mục đích tác nghiệp người dùng
  Kế toán muốn chương trình mang đi mẫu hóa đơn mà kế toán thường dùng để không mất công phải sửa mẫu nhiều
  Kế toán mong muốn chương trình cho phép chọn mẫu hóa đơn tự in có sẵn trên MISA SME.NET 2017