Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R23 > Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6

Tư vấn mong muốn khi sử dụng Tiện tích Kiểm tra đối chiếu, chứng từ, sổ sách…kết quả sẽ không hiển thị 2 mục 2.2 và 3.6


Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R23, phần mềm sẽ không hiển thị 2 mục 2.2. Chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ3.6. Chênh lệch nhập, xuất kho giữa kế toán và thủ kho tránh gây hiểu nhầm cho Khách hàng và mất thời gian của tư vấn.

Chi tiết thay đổi

  • Trước R23: Nếu trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung có tích chọn Thủ kho/Thủ quỹ có tham gia hệ thống, thì khi vào menu Tiện ích\Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách, có tích chọn nội dung cần kiểm tra là 2. Tiền mặt, tiền gửi, 3. Kho, mua hàng thì báo cáo có 2 mục 2.2. Chênh lệch giữa sổ kế toán và sổ quỹ3.6. Chênh lệch nhập, xuất kho giữa kế toán và thủ kho đang có hiện tượng chênh lệch do chưa thực hiện nghiệp vụ tại phân hệ quỹ và kho.
  • Từ R23 về sau:
  • Trên giao diện Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách:
  • Bổ sung tùy chọn: 12. Thủ quỹ, 13. Thủ kho: chỉ khi tích chọn vào các tùy chọn này chương trình mới thực hiện kiểm tra chênh lệch giữa sổ kế toán tiền mặt và sổ quỹ của thủ quỹ hay chênh lệch nhập, xuất kho giữa kế toán và thủ kho.

 

Chú ý: Nếu tại menu Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn chung: không tích chọn ô Thủ quỹ có tham gia hệ thống, Thủ kho có tham gia hệ thống thì phần mềm không hiển thị các tùy chọn vừa được bổ sung.Xem thêm
Kế toán muốn khi lập tờ khai theo TT26 chương trình tự động lấy lên số liệu liên quan chỉ tiêu 32a
Kế toán muốn quản lý công nợ theo đơn mua hàng: Tổng số tiền phải trả theo đơn mua hàng, số đã thanh toán, số đã trả là bao nhiêu
Khi lập xuất kho từ chứng từ bán hàng, kế toán kho mong muốn phiếu xuất kho lấy được mã quy cách như đã chọn trên chứng từ bán hàng để không mất thời gian nhập lại
Khi sử dụng báo cáo tổng hợp tồn kho, kế toán mong muốn xem được giá trị hàng khuyến mại nhằm quản lý chi phí hàng KM và giải trình cho cơ quan thuế.
Kế toán mong muốn có thể lập bảng chấm công dựa trên bảng chấm công đã lập của tháng khác để chấm công được nhanh chóng và thuận tiện hơn
Kế toán muốn in Sổ nhật ký thu tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a1-DN, S03a1-DNN)
Kế toán mong muốn có thể xuất khẩu báo giá ra định dạng fle ảnh để gửi cho đối tác qua ứng dụng trên điện thoại được dễ dàng
Đối với chức năng Lấy đơn giá bán gần nhất theo từng khách hàng, khi lập chứng từ bán hàng cho KH hưởng giá ưu đãi, đơn giá bán sẽ lấy theo chính sách giá thiết lập
Khi xem báo cáo Sổ theo dõi CCDC theo đơn vị sử dụng, kế toán muốn biết được Lý do ghi tăng của từng công cụ để báo cáo cho giám đốc
Kế toán muốn trên bảng tính lương, sau khi xóa dòng nhân viên thì sẽ chọn vào dòng nhân viên liền sau đó
Kế toán mong muốn Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo công trình (mẫu dọc, ngang) có thể lấy được các thông tin ghi chú trên chứng từ bán hàng để phục vụ báo cáo nội bộ
Kế toán muốn in sổ nhật ký chi tiền theo mẫu chế độ (Mẫu số S03a2-DN, S03a2-DNN)
Trên danh sách hợp đồng mua hàng, kế toán muốn số đã trả phản ánh đúng số thực tế với trường hợp thanh toán tiền cho NCC qua ngân hàng nhưng bị trả lại do sai sót thông tin