Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R33 > Kế toán mong muốn hóa đơn GTGT điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu cho nhu cầu đặc thù

Kế toán mong muốn hóa đơn GTGT điện tử có thêm các thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng chung... để phục vụ nhu cầu sửa mẫu cho nhu cầu đặc thù


Mục đích
Kể từ MISA SME.NET 2017 R33, khi khởi tạo được mẫu hóa đơn GTGT điện tử, kế toán có thể tự sửa mẫu bổ sung thông tin về mã khách hàng, địa điểm giao hàng, trường mở rộng... để phục vụ nhu cầu mẫu hóa đơn đặt thù của từng đơn vị

Chi tiết thay đổi
Giả sử, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực khai thác, xử lý và cung cấp nước. Trên mẫu hóa đơn của đơn vị cần bổ sung thêm thông tin Mã số danh bạ lấy theo thông tin Mã khách hàng đã khai báo trên phần mềm. Để có được mẫu hóa đơn theo đặc thù của đơn vị, kế toán thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Quản lý hóa đơn\Khởi tạo mẫu hóa đơn, thêm mẫu hóa đơn điện tử
  • Trên giao diện khởi tạo mẫu hóa đơn, nhấn Xem mẫu, sau đó nhấn Sửa mẫu.
 
  • Nhấn Cất.
  • Các trường thông tin bổ sung bao gồm:
  • Địa điểm giao hàng - GuarantyPeriod,
  • Trường mở rộng chung - CustomField1, CustomField2, ...
  • Trường mở rộng chi tiết - CustomField1Detail, CustomField2Detail, ...
  • Tham khảo thêm hướng dẫn sửa mẫu chứng từ tại đây.

Sửa tương tự với các mẫu hóa đơn điện tử khác.
Lưu ý:
 
Nếu đơn vị đã có sẵn mẫu trên phần mềm MISA SME.NET 2017 thì tham khảo cách chuyển mẫu tự in thành mẫu hóa đơn điện tử tại đây (xem Bước 1: Khởi tạo mẫu hóa đơn điện tử).Xem thêm
Kế toán mong muốn khi lập chứng từ quyết toán tạm ứng cho nhân viên thì cho phép sinh ra phiếu thu/chi tạm ứng thừa/thiếu nhằm tiết kiệm thao tác lập chứng từ.
Khi in báo cáo tài chính tại các chi nhánh, kế toán mong muốn báo cáo thể hiện thêm thông tin báo cáo được tin từ chi nhánh nào nhằm phân biệt báo cáo giữa TCT, các CN với nhau.
Khi lập chứng từ hàng bán trả lại, kế toán muốn có thể nhập được đơn giá bán sau thuế nhằm thuận tiện hơn việc nhập liệu kế toán và tránh sai sót số liệu.
Kế toán muốn khi điều chuyển CCDC mà có chọn lại công trình thì chứng từ phân bổ CCDC sau đó phải tự động lấy được công trình mới chọn này để thuận tiện quản lý chi phí theo công trình
Kế toán mong muốn trên báo cáo tiến độ sản xuất có thể lấy được thông tin trường mở rộng của lệnh sản xuất để đánh giá hiệu quả sản xuất
Kế toán mong muốn danh sách chứng từ bán hàng có thêm thông tin số bảng kê, tên mặt hàng chung để kế toán dễ dàng đối soát lại cũng như đánh số bảng kê cho phù hợp
Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Khi in chứng từ bán hàng, kế toán muốn hiển thị được các thông tin của KH cá nhân: Xưng hô, CMND để cung cấp đầy đủ thông tin cho KH xác nhận
Kế toán muốn khi lập chứng từ bán hàng từ nhiều đơn đặt hàng thì thứ tự sắp xếp mã hàng của chứng từ bán hàng sẽ theo thứ tự khi chọn đơn đặt hàng để đáp ứng nhu cầu quản lý của đơn vị
Kế toán mong muốn in được báo cáo thể hiện được với từng hóa đơn mua hàng/bán hàng trong kỳ đã mua/bán những mặt hàng nào, số lượng và đơn giá cụ thể để phục vụ công tác báo cáo tình hình mua bán hàng trong kỳ cho lãnh đạo doanh nghiệp
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (dạng đầy đủ) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Dạng đầy đủ - PP trực tiếp) có thể nộp được qua MTAX.VN và xuất khẩu được XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK
Kế toán mong muốn khi nhập khẩu exel chứng từ bán hàng, hóa đơn bán hàng thì cộng gộp các dòng có thông tin giống nhau để tiết kiệm thời gian thao tác
Khi in chứng từ kế toán hàng bán trả lại, kế toán muốn thể hiện kho nhập hàng trả lại để phục vụ đối chiếu về sau
Kế toán mong muốn trên giao diện danh sách đơn đặt hàng có thông tin tên của nhân viên bán hàng để tiện lợi cho việc kiểm tra lại