Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần

Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R39, kế toán có thể xem báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và nhân viên có thông tin số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để có thể liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc khách hàng khi cần.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R38 trở về trước, kế toán xem báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và nhân viên không có thông tin số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng.
  • Từ phiên bản R39 trở đi, kế toán có thể xem báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và nhân viên có thông tin số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để có thể liên hệ với nhân viên bán hàng hoặc khách hàng khi cần
Giả sử, kế toán muốn xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và khách hàng có thông tin địa chỉ và số điện thoại của khách hàng để có thể liên hệ với khách hàng khi cần thì thực hiện như sau:
  • Vào Danh mục đối tượng\Khách hàng, khai báo thông tin các khách hàng cá nhân, tổ chức


  • Vào Menu Nghiệp vụ\Bán hàng, lập Chứng từ bán hàng, chọn các khách hàng đã khai báo ở danh mục

  • Vào Báo cáo\Bán hàng\Tổng hợp bán hàng xem báo cáo thống kê theo Mặt hàng và khách hàng, chương trình hiển thị báo cáo:

  • Vào Sửa mẫu để thiết lập hiển thị cột Địa chỉ Số điện thoại

  • Nhấn Cất, trên báo cáo hiển thị thông tin Địa chỉSố điện thoại của khách hàng theo thông tin tương ứng đã khai báo trên danh mục.

Kế toán muốn xem báo cáo Tổng hợp bán hàng theo mặt hàng và nhân viên hiển thị thông tin Địa chỉ và Số điện thoại của Nhân viên bán hàng, thực hiện tương tự các bước như trên.


Xem thêm
Kế toán mong muốn chương trình chỉ ra được các nguyên nhân gây chênh lệch các chỉ tiêu trên báo cáo KQHDKD và bảng cân đối tài khoản để xem xét hướng xử lý thích hợp
Tại lần đăng nhập đầu tiên của máy trạm, kế toán mong muốn tên máy chủ SQL lấy theo tên máy chủ cùng mạng lan và thông báo có hướng dẫn cụ thể giúp quá trình đăng nhập được thuận tiện
Khi đăng ký GPSD, kế toán mong muốn chương trình chỉ rõ mã chi nhánh lấy từ đâu và khai báo như thế nào cho hợp lý nhằm thuận tiện hơn
Khi vào phân hệ giá thành, kế toán muốn phần công trình/đơn hàng/hợp đồng thể hiện được có thể dùng để tập hợp giá thành và có tài liệu hướng dẫn cho TH này để thuận tiện hơn trong công việc
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo, gợi ý giải pháp cho 1 số TH số dư tại thời điểm bị âm để kế toán không cần nhờ MISA hỗ trợ
Khi xóa công trình đã có phát sinh, kế toán mong muốn chương trình có gợi ý giải pháp hoặc có tài liệu hướng dẫn để xóa được công trình
Kế toán mong muốn chương trình có hướng dẫn nhập số dư ngay tại giao diện nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hóa để không mất công gọi lên tổng đài nhờ MISA hỗ trợ
Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm
Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
Khi hạch toán đơn tiền tệ, tại giao diện nhập số dư đầu kỳ cho TK ngân hàng, kế toán muốn chương trình có hướng dẫn xử lý cho TH không nhập được số dư đầu kỳ TK 1122
Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm
Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác
Khi xem các báo cáo chi tiết, trường hợp xem chứng từ không tồn tại, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo nên bảo trì lại dữ liệu để báo cáo xem được chính xác nhất
Kế toán muốn người dùng nào lập lịch hẹn trên phân hệ Công việc thì chỉ nhắc lịch với người đó để không ảnh hưởng đến người dùng khác
Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017