Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác

Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R39, bổ sung thêm hướng dẫn khi in báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ danh sách báo cáo để kế toán biết cần phải lập báo cáo tài chính và lấy dữ liệu từ báo cáo đã lập để đảm bảo số liệu lên báo cáo được chính xác.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R38 trở về trước, khi kế toán in báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp trên danh sách báo cáo, chỉ tiêu tiền và tương đương tiền cuối kỳ trên báo cáo lệch với Bảng cân đối kế toán hoặc các chỉ tiêu trên báo cáo lên số liệu không chính xác, nguyên nhân là do các phát sinh chưa được chọn vào đúng nghiệp vụ kế toán chưa tự giải quyết được vấn đề này. Chương trình không có hướng dẫn chi tiết nên kế toán không biết tự xử lý như thế nào.
  • Từ phiên bản R39 trở đi, chương trình bổ sung hướng dẫn cụ thể khi kế toán in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) từ danh sách báo cáo. Cụ thể:
Trường hợp 1: Khi kế toán in Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) hoặc Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tính hình tài chính) tích chọn in kèm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp) không tích chọn Lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập, chương trình hiển thị thông báo sau:

  • Nhấn Lập báo cáo, chương trình sẽ chuyển về giao diện danh sách Lập BCTC để kế toán thực hiện lập báo cáo tài chính kèm báo cáo lưu chuyển tiền tệ gián tiếp trước khi in.
  • Nhấn Tiếp tục xem BC để bỏ qua cảnh báo và tiếp tục in báo cáo.
Trường hợp 2:  Khi kế toán chọn Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp)  hoặc Bảng cân đối kế toán (Báo cáo tính hình tài chính) tích chọn in kèm Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (PP gián tiếp), có chọn Lấy dữ liệu tử báo cáo tài chính đã lập nhưng chưa lập báo cáo, chương trình sẽ hiển thị thông báo sau:
  • Kế toán nhấn vào tại đây, chương trình sẽ hiển thị nội dung hướng dẫn lập Báo cáo tài chính


Xem thêm
Kế toán mong muốn chương trình chỉ ra được các nguyên nhân gây chênh lệch các chỉ tiêu trên báo cáo KQHDKD và bảng cân đối tài khoản để xem xét hướng xử lý thích hợp
Tại lần đăng nhập đầu tiên của máy trạm, kế toán mong muốn tên máy chủ SQL lấy theo tên máy chủ cùng mạng lan và thông báo có hướng dẫn cụ thể giúp quá trình đăng nhập được thuận tiện
Khi đăng ký GPSD, kế toán mong muốn chương trình chỉ rõ mã chi nhánh lấy từ đâu và khai báo như thế nào cho hợp lý nhằm thuận tiện hơn
Khi vào phân hệ giá thành, kế toán muốn phần công trình/đơn hàng/hợp đồng thể hiện được có thể dùng để tập hợp giá thành và có tài liệu hướng dẫn cho TH này để thuận tiện hơn trong công việc
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo, gợi ý giải pháp cho 1 số TH số dư tại thời điểm bị âm để kế toán không cần nhờ MISA hỗ trợ
Khi xóa công trình đã có phát sinh, kế toán mong muốn chương trình có gợi ý giải pháp hoặc có tài liệu hướng dẫn để xóa được công trình
Kế toán mong muốn chương trình có hướng dẫn nhập số dư ngay tại giao diện nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hóa để không mất công gọi lên tổng đài nhờ MISA hỗ trợ
Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm
Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần
Khi hạch toán đơn tiền tệ, tại giao diện nhập số dư đầu kỳ cho TK ngân hàng, kế toán muốn chương trình có hướng dẫn xử lý cho TH không nhập được số dư đầu kỳ TK 1122
Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm
Khi xem các báo cáo chi tiết, trường hợp xem chứng từ không tồn tại, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo nên bảo trì lại dữ liệu để báo cáo xem được chính xác nhất
Kế toán muốn người dùng nào lập lịch hẹn trên phân hệ Công việc thì chỉ nhắc lịch với người đó để không ảnh hưởng đến người dùng khác
Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017