Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm

Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm


1. Mục đích

Tại phiên bản MISA SME.NET 2017 R39, kế toán sẽ được hướng dẫn chi tiết khi cất chứng từ nghiệp vụ khác có tiền thuế ở mục hạch toán khác với tiền thuế ở mục thuế để tránh nhầm lẫn.
2. Chi tiết thay đổi
  • Từ phiên bản R38 trở về trước, khi kế toán cất chứng từ nghiệp vụ khác có tiền thuế ở mục hạch toán khác với tiền thuế ở mục thuế chương trình không có hướng dẫn chi tiết nên với một số nghiệp vụ không cần kê khai thông tin tại mục Thuế, kế toán vẫn khai báo dẫn đến sai số liệu báo cáo Tình hình thực hiện nghĩa vụ với nhà nước.
  • Từ phiên bản R39 trở đi, kế toán sẽ được hướng dẫn chi tiết nghiệp vụ nào cần kê khai tại mục Thuế, nghiệp vụ nào không cần để tránh sai sót.
Khi kế toán hạch toán tiền thuế tại mục Hạch toán khác với mục Thuế, chương trình sẽ hiển thị thông báo sau:

Kế toán nhấn vào chữ tại đây trên câu thông báo, chương trình sẽ hiển thị hướng dẫn Những nghiệp vụ nào cần và không cần kê khai thuế GTGT tại mục Thuế trên Chứng từ nghiệp vụ khác?
Lưu ý:
  • Khi kế toán hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ nghiệp vụ khác: Nợ TK 33311/Có TK 133x thì khi Cất chứng từ, chương trình sẽ cho phép cất và không hiển thị cảnh báo.
  • Tương tự trong trường hợp kế toán hạch toán thuế GTGT trên Phiếu chi, Ủy nhiệm chi.


Xem thêm
Kế toán mong muốn chương trình chỉ ra được các nguyên nhân gây chênh lệch các chỉ tiêu trên báo cáo KQHDKD và bảng cân đối tài khoản để xem xét hướng xử lý thích hợp
Tại lần đăng nhập đầu tiên của máy trạm, kế toán mong muốn tên máy chủ SQL lấy theo tên máy chủ cùng mạng lan và thông báo có hướng dẫn cụ thể giúp quá trình đăng nhập được thuận tiện
Khi đăng ký GPSD, kế toán mong muốn chương trình chỉ rõ mã chi nhánh lấy từ đâu và khai báo như thế nào cho hợp lý nhằm thuận tiện hơn
Khi vào phân hệ giá thành, kế toán muốn phần công trình/đơn hàng/hợp đồng thể hiện được có thể dùng để tập hợp giá thành và có tài liệu hướng dẫn cho TH này để thuận tiện hơn trong công việc
Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo, gợi ý giải pháp cho 1 số TH số dư tại thời điểm bị âm để kế toán không cần nhờ MISA hỗ trợ
Khi xóa công trình đã có phát sinh, kế toán mong muốn chương trình có gợi ý giải pháp hoặc có tài liệu hướng dẫn để xóa được công trình
Kế toán mong muốn chương trình có hướng dẫn nhập số dư ngay tại giao diện nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hóa để không mất công gọi lên tổng đài nhờ MISA hỗ trợ
Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm
Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần
Khi hạch toán đơn tiền tệ, tại giao diện nhập số dư đầu kỳ cho TK ngân hàng, kế toán muốn chương trình có hướng dẫn xử lý cho TH không nhập được số dư đầu kỳ TK 1122
Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác
Khi xem các báo cáo chi tiết, trường hợp xem chứng từ không tồn tại, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo nên bảo trì lại dữ liệu để báo cáo xem được chính xác nhất
Kế toán muốn người dùng nào lập lịch hẹn trên phân hệ Công việc thì chỉ nhắc lịch với người đó để không ảnh hưởng đến người dùng khác
Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017