Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017

Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017


1. Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R39, khi tài nguyên MeInvoice của khách hàng gần hết hạn hoặc đã hết hạn, kế toán có thể thực hiện gia hạn/mua thêm ngay trên phần mềm để tiết kiệm thời gian gia hạn/mua thêm tài nguyên.
2. Chi tiết thay đổi
   • Từ phiên bản R38 trở về trước, khi tài nguyên MeInvoice gần hết hạn hoặc đã hết hạn, khách hàng phải lên app.meinvoice.vn để thực hiện gia hạn/mua thêm tài nguyên, gây mất thời gian.
      • Từ phiên bản R39 trở đi, khi gần hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng hoặc hóa đơn kế toán có thể Gia hạn/Mua thêm HĐ ngay trên phần mềm MISA SME.NET 2017.

      • Hoặc nhấn vào MUA NGAY trên màn hình Kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử để thực hiện gia hạn/mua thêm tài nguyên ngay trên phần mềm, giúp tiết kiệm thời gian.

      • Hoặc nhấn MUA THÊM, GIA HẠN/MUA THÊM trên các giao diện thông báo trong các trường hợp sắp hết hoặc hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn được sử dụng.
      Xem hướng dẫn chi tiết các bước thực hiện gia hạn/mua thêm hóa đơn tại đây.


      Xem thêm
      Kế toán mong muốn chương trình chỉ ra được các nguyên nhân gây chênh lệch các chỉ tiêu trên báo cáo KQHDKD và bảng cân đối tài khoản để xem xét hướng xử lý thích hợp
      Tại lần đăng nhập đầu tiên của máy trạm, kế toán mong muốn tên máy chủ SQL lấy theo tên máy chủ cùng mạng lan và thông báo có hướng dẫn cụ thể giúp quá trình đăng nhập được thuận tiện
      Khi đăng ký GPSD, kế toán mong muốn chương trình chỉ rõ mã chi nhánh lấy từ đâu và khai báo như thế nào cho hợp lý nhằm thuận tiện hơn
      Khi vào phân hệ giá thành, kế toán muốn phần công trình/đơn hàng/hợp đồng thể hiện được có thể dùng để tập hợp giá thành và có tài liệu hướng dẫn cho TH này để thuận tiện hơn trong công việc
      Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo, gợi ý giải pháp cho 1 số TH số dư tại thời điểm bị âm để kế toán không cần nhờ MISA hỗ trợ
      Khi xóa công trình đã có phát sinh, kế toán mong muốn chương trình có gợi ý giải pháp hoặc có tài liệu hướng dẫn để xóa được công trình
      Kế toán mong muốn chương trình có hướng dẫn nhập số dư ngay tại giao diện nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hóa để không mất công gọi lên tổng đài nhờ MISA hỗ trợ
      Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm
      Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử
      Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần
      Khi hạch toán đơn tiền tệ, tại giao diện nhập số dư đầu kỳ cho TK ngân hàng, kế toán muốn chương trình có hướng dẫn xử lý cho TH không nhập được số dư đầu kỳ TK 1122
      Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm
      Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác
      Khi xem các báo cáo chi tiết, trường hợp xem chứng từ không tồn tại, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo nên bảo trì lại dữ liệu để báo cáo xem được chính xác nhất
      Kế toán muốn người dùng nào lập lịch hẹn trên phân hệ Công việc thì chỉ nhắc lịch với người đó để không ảnh hưởng đến người dùng khác