Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R39 > Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử

Cải tiến luồng mua và cấp tài nguyên tự động sản phẩm Meinvoice để khách hàng nhanh chóng sử dụng được hóa đơn điện tử


1. Mục đích

Kể từ MISA SME.NET 2017 R39, khi thực hiện mua mới, mua thêm hoặc gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2017 khách hàng có thể nhận ngay được tài nguyên khi thanh toán ngày,  trường hợp khách hàng chưa thanh toán có thể nhận được tài nguyên cấp tạm. Đồng thời cho phép khách hàng quản lý các đơn hàng mua hóa đơn điện tử ngay trên SME2017
2. Chi tiết thay đổi
   • Từ phiên bản R39 trở về trước, khách hàng chưa thanh toán thì không có tài nguyên sử dụng hóa đơn điện tử.
      • Từ phiên bản R39 trở đi, khách hàng có thể vào Trợ giúp\Quản lý đơn hàng mua phần mềm MISA để theo dõi được các trạng thái chi tiết của các đơn hàng mua phần mềm hóa đơn điện tử trên MISA SME.NET 2017.

      Với khách hàng thanh toán bằng chuyển khoản, trường hợp chưa nhận được thông tin chuyển khoản của khách hàng, MISA sẽ gửi yêu cầu xác nhận thanh toán đơn đặt hàng  tại mốc Ngày đơn hàng +2, ngày đơn hàng + 4, và trước khi khóa tài nguyên dùng tạm nếu vẫn chưa thanh toán.
       • Sau khi đăng nhập, khách hàng sẽ nhận được thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng đã đặt mua.
       • Sau 5 ngày làm việc nếu khách hàng  vẫn chưa thanh toán MISA sẽ gửi thông báo khóa tài nguyên dùng tạm đồng thời gửi email đến khách hàng

      Lưu ý: Ngoài ra khách hàng có thể mở được thông báo xác nhận thanh toán đơn hàng từ mục Thông báo ở góc trên bên phải màn hình. Tham khảo chỉ tiết mua thêm/gia hạn meinvoice tại đây


      Xem thêm
      Kế toán mong muốn chương trình chỉ ra được các nguyên nhân gây chênh lệch các chỉ tiêu trên báo cáo KQHDKD và bảng cân đối tài khoản để xem xét hướng xử lý thích hợp
      Tại lần đăng nhập đầu tiên của máy trạm, kế toán mong muốn tên máy chủ SQL lấy theo tên máy chủ cùng mạng lan và thông báo có hướng dẫn cụ thể giúp quá trình đăng nhập được thuận tiện
      Khi đăng ký GPSD, kế toán mong muốn chương trình chỉ rõ mã chi nhánh lấy từ đâu và khai báo như thế nào cho hợp lý nhằm thuận tiện hơn
      Khi vào phân hệ giá thành, kế toán muốn phần công trình/đơn hàng/hợp đồng thể hiện được có thể dùng để tập hợp giá thành và có tài liệu hướng dẫn cho TH này để thuận tiện hơn trong công việc
      Khi xem sổ chi tiết VTHH, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo, gợi ý giải pháp cho 1 số TH số dư tại thời điểm bị âm để kế toán không cần nhờ MISA hỗ trợ
      Khi xóa công trình đã có phát sinh, kế toán mong muốn chương trình có gợi ý giải pháp hoặc có tài liệu hướng dẫn để xóa được công trình
      Kế toán mong muốn chương trình có hướng dẫn nhập số dư ngay tại giao diện nhập số dư tồn kho vật tư, hàng hóa để không mất công gọi lên tổng đài nhờ MISA hỗ trợ
      Thông báo cho KH khi sắp hết hoặc đã hết thời hạn sử dụng, số lượng hóa đơn điện tử để KH gia hạn/mua thêm
      Giám đốc muốn báo cáo tổng hợp bán hàng theo KH và mặt hàng, báo cáo tổng hợp bán hàng theo nhân viên và mặt hàng có số điện thoại và địa chỉ của nhân viên và khách hàng để liên hệ khi cần
      Khi hạch toán đơn tiền tệ, tại giao diện nhập số dư đầu kỳ cho TK ngân hàng, kế toán muốn chương trình có hướng dẫn xử lý cho TH không nhập được số dư đầu kỳ TK 1122
      Khi hạch toán khấu trừ thuế GTGT trên chứng từ NVK, kế toán mong muốn chương trình không cảnh báo hoặc thông báo cụ thể để tránh kế toán hiểu nhầm
      Khi in BC LCTT gián tiếp trong phần Báo cáo, kế toán mong muốn chương trình yêu cầu lập và lấy dữ liệu từ báo cáo tài chính đã lập để số liệu lên báo cáo được chính xác
      Khi xem các báo cáo chi tiết, trường hợp xem chứng từ không tồn tại, kế toán mong muốn chương trình cảnh báo nên bảo trì lại dữ liệu để báo cáo xem được chính xác nhất
      Kế toán muốn người dùng nào lập lịch hẹn trên phân hệ Công việc thì chỉ nhắc lịch với người đó để không ảnh hưởng đến người dùng khác
      Cho phép mua thêm và gia hạn dịch vụ hóa đơn điện tử Meinvoice trên MISA SME NET 2017