Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119

Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119


1. Mục đích
Bộ tài chính vừa ban hành Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định về Hóa đơn điện tử. Cụ thể, tất cả Doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá thể phải sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử chậm nhất 31/10/2020 và hủy hóa đơn giấy khi bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử. Việc thay đổi thông điệp marketing trên phần mềm để kế toán có thể chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử ngay đáp ứng kịp thời Nghị định 119/2018/NĐ-CP.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R43, đối với các doanh nghiệp, tổ chức, hộ cá thể có mã số thuế chưa đăng ký Hóa đơn điện tử hoặc trên danh mục Cơ cấu tổ chức tại thẻ Thông tin in lên báo cáo, chứng từ chưa điền mã số thuế, khi đăng nhập vào dữ liệu, phần mềm sẽ hiển thị các thông điệp:
 • Thông điệp 1:
 • Hiển thị khi dữ liệu đăng nhập lần đầu tiên tại phân hệ Hóa đơn điện tử.

  • Đồng thời khi di chuyển sang các phân hệ Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Tổng hợp, Phân tích tài chính phần mềm sẽ hiển thị lại thông điệp:

  • Thông điệp 2:
  • Khi đăng nhập lại dữ liệu lần 2 tại màn hình Hóa đơn điện tử:

  • Tại các màn hình khác như Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Tổng hợp, Phân tích tài chính sẽ hiển thị thông điệp:

  • Thông điệp 3:
  • Khi đăng nhập dữ liệu lần 3, tại phân hệ Hóa đơn điện tử, phần mềm hiển thị thông điệp:

  • Tại các màn hình Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Tổng hợp, Phân tích tài chính, thông điệp hiển thị:

  •  Thông điệp 4:
  • Khi đăng nhập dữ liệu lần 4 tại màn hình phân hệ Hóa đơn điện tử, phần mềm hiển thị thông điệp:

  • Tại các phân hệ Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Thuế, Tổng hợp, Phân tích tài chính, hiển thị thông điệp:

  • Trường hợp đơn vị muốn đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử, nhấn vào Sử dụng ngay và thực hiện xác nhận qua 4 bước:
  Chi tiết đặt mua và sử dụng Hóa đơn điện tử xem tại đây.


  Xem thêm
  Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định
  Trên chứng từ nghiệp vụ khác, phần Tab thuế, kế toán mong muốn chương trình sẽ căn cứ vào TK thuế GTGT để xác định hóa đơn đó thuộc hóa đơn mua vào hay bán ra nhằm đảm bảo việc lập tờ khai, bảng kê bán ra, mua vào được chính xác.
  Kế toán muốn nhanh chóng phát hành được hóa đơn điện tử ngay trên danh sách xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng
  Cải tiến danh sách hóa đơn điện tử để kế toán nhanh chóng biết được hóa đơn nào chưa phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
  Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX
  Cập nhật danh mục ngành kinh tế trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) theo phần mềm HTKK 3.8.6 .
  Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
  Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo
  Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
  Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
  Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm
  Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất
  Bổ sung thêm thông báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trường hợp KH dùng phiên bản cũ và trường hợp đã hết hạn