Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 
Home > 19. Lịch sử phát triển sản phẩm > R43 > Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định

Đối với KH áp dụng TT133, kế toán muốn hạch toán bút toán mua hàng không qua kho vào TK154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định


1. Mục đích
Giúp kế toán hạch toán các nghiệp vụ mua hàng không qua kho vào tài khoản 154 nhanh hơn mà không phải qua bước thiết lập tài khoản ngầm định.

2. Chi tiết thay đổi

 • Trước phiên bản R43, đối với dữ liệu hạch toán theo TT 133/2016/TT-BTC, đang không ngầm định tài khoản 154 khi hạch toán các chứng từ mua hàng không qua kho. Trường hợp kế toán muốn hạch toán tài khoản 154 phải vào Hệ thống\Tùy chọn\Tùy chọn riêng, bỏ tích chọn Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ hoặc thiết lập lại trên danh mục tài khoản ngầm định.
 • Từ phiên bản R43, trên dữ liệu hạch toán theo TT 133/2016/TT-BTC, khi nhập chứng từ mua hàng không qua kho, phần mềm luôn ngầm định có cả tài khoản 154. Kế toán có thể chọn để hạch toán ngay mà không phải thiết lập.
 • Các chứng từ phần mềm ngầm định:
  • Mua hàng trong nước không qua kho
  • Mua hàng nhập khẩu không qua kho
  • Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho
  • Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho
  • Hàng mua trả lại không qua kho
  • Giảm giá hàng mua không qua kho
 • Vào Nghiệp vụ\Mua hàng chọn Mua hàng không qua kho/Mua hàng nhập khẩu không qua kho/Mua hàng nhiều hóa đơn trong nước không qua kho/Mua hàng nhiều hóa đơn nhập khẩu không qua kho.

 • Khi nhập chứng từ Trả lại hàng mua:

 • Khi nhập chứng từ Giảm giá hàng mua:

 
Xem thêm
Trên chứng từ nghiệp vụ khác, phần Tab thuế, kế toán mong muốn chương trình sẽ căn cứ vào TK thuế GTGT để xác định hóa đơn đó thuộc hóa đơn mua vào hay bán ra nhằm đảm bảo việc lập tờ khai, bảng kê bán ra, mua vào được chính xác.
Kế toán muốn nhanh chóng phát hành được hóa đơn điện tử ngay trên danh sách xuất hóa đơn của phân hệ bán hàng
Cải tiến danh sách hóa đơn điện tử để kế toán nhanh chóng biết được hóa đơn nào chưa phát hành để thực hiện phát hành hóa đơn điện tử
Bổ sung Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của HTX (Mẫu số F02 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình biến động nguồn vốn đầu tư của chủ sở hữu của đơn vị HTX
Cập nhật danh mục ngành kinh tế trên Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 03/TNDN) theo phần mềm HTKK 3.8.6 .
Sửa đổi ràng buộc chỉ tiêu [28a] trên Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư mẫu 02/GTGT theo phần mềm HTKK 3.8.6
Bổ sung Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ (Mẫu số F03 - HTX) để đáp ứng nhu cầu theo dõi tình hình thu, chi của hoạt động tín dụng nội bộ của đơn vị trong một kỳ báo cáo
Bổ sung Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn (Mã số F04 - HTX) để đáp ứng nhu cầu tổng hợp tình hình cho thành viên hợp tác xã vay vốn, thu nợ (gốc và lãi) theo từng kỳ hạn cho vay
Yêu cầu hóa đơn phát hành phải có tiêu thức số lượng lớn hơn 0 theo đúng quy định của TT32
Khi lập hóa đơn có số tiền chiết khấu lớn hơn giá trị của hóa đơn thì cảnh báo cho người dùng biết, tránh lập hóa đơn với số tiền âm
Yêu cầu phần mềm không được cho phép hủy hóa đơn trong khoảng bất kỳ trong dãy số chưa sử dụng mà phải hủy số hóa đơn liên tục từ số tiếp sau số hóa đơn đã sử dụng lớn nhất
Bổ sung thêm thông báo khi đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trường hợp KH dùng phiên bản cũ và trường hợp đã hết hạn
Cải tiến thông điệp Marketing phần mềm hóa đơn điện tử để gia tăng số lượng khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử theo NĐ119