Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Giúp cập nhật được ngay trạng thái mới nhất của hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn (bản meInvoice DesktopmeInvoice Web) về phần mềm MISA SME.NET 2019.
2. Hướng dẫn
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử.
2. Chọn Cập nhật trạng thái từ meInvoice.
3. Kết nối với phần mềm meInvoice.vn (nếu trước đó chưa thực hiện kết nối).
4. Chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái của các hóa đơn trên MISA SME.NET 2019 theo trạng thái trên meInvoice.vn bao gồm:
  • Trạng thái phát hành hóa đơn: Đã phát hành, Phát hành lỗi.
  • Trạng thái khách hàng đã nhận hóa đơn.
=> Cập nhật trên các tab: Phân hệ Hóa đơn điện tử\tab Hóa đơn điện tử; Phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn; Phân hệ Kho\tab Chuyển kho.


Xem thêm