Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cho phép Kế toán tự thiết lập nội dung email gửi hóa đơn hoặc gửi thông báo xóa hóa đơn cho khách hàng mà không cần sử dụng mẫu email mặc định của chương trình.
2. Hướng dẫn
1. Vào phân hệ Hóa đơn điện tử, chọn Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn.
2. Chọn Loại email muốn tự thiết lập nội dung.
3. Thiết lập lại Tiêu đề email Nội dung chi tiết của email theo nhu cầu:
  • Với các thông tin dạng Chữ (text): Sửa lại theo nhu cầu bằng cách gõ nội dung mới hoặc xóa bỏ nội dung cũ.
  • Với các thông tin dạng Trường dữ liệu (Ví dụ: ##CompanyName##): Thiết lập lại như hướng dẫn bên dưới.
Cách thiết lập Trường dữ liệu trên email
  • Ngoài ra, có thể chèn thêm ảnh vào nội dung email theo hướng dẫn bên dưới.
Cách chèn ảnh vào nội dung email
4. Nhấn Cất.
Lưu ý:
  • Mẫu email chỉ áp dụng cho một dữ liệu, khi sử dụng dữ liệu khác thì phải thiết lập lại nội dung email như các bước ở trên.
  • Để lấy lại mẫu email ngầm định của chương trình, nhấn Lấy mẫu ngầm định.


Xem thêm