Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép phân bổ chi phí lương cho các đối tượng chịu chi phí (Công trình, đơn hàng, hợp đồng, đơn vị).

Cách thao tác

Bước 1: Thiết lập khoản lương trên bảng lương cần phân bổ chi phí

Bước 2: Phân bổ chi phí lươngXem thêm