Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Tra cứu nhanh công nợ đối với từng nhà cung cấp hoặc tất cả nhà cung cấp.
2. Các bước thực hiện
1. Vào phân hệ Mua hàng\tab Công nợ.
2. Nhập ngày cần thống kê, nhấn Lấy dữ liệu. => Chương sẽ liệt kê toàn bộ các nhà cung cấp có phát sinh công nợ.

  • Có thể thực hiện lọc thông tin để xem công nợ của một nhà cung cấp.

Lưu ý: Kế toán có thể lập luôn chứng từ trả nợ cho nhà cung cấp hoặc in Biên bản đối chiếu và xác nhận cộng nợ phải trả bằng cách nhấn chuột phải trên màn hình danh sách.Xem thêm