Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các chứng từ chuyển kho vật tư, hàng hóa, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ chứng từ chuyển kho có nội dung tương tự

2.2. Lập chứng từ chuyển kho từ đơn đặt hàng

2.3. Lập chứng từ chuyển kho từ phiếu nhậpXem thêm