Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các lệnh sản xuất, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ lệnh sản xuất có nội dung tương tự

2.2. Lập lệnh sản xuất từ đơn đặt hàng

2.3. Lập lệnh sản xuất từ hợp đồng bán


Xem thêm