Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Cung cấp các công cụ giúp Kế toán lập nhanh các phiếu xuất kho hàng hóa, giảm thiểu được thời gian và thao tác khi làm việc.
2. Các trường hợp nghiệp vụ
2.1. Lập từ phiếu xuất kho có nội dung tương tự

2.2. Lập phiếu xuất kho từ đơn đặt hàng

2.3. Lập phiếu xuất kho từ chứng từ mua hàng qua kho

2.4. Lập phiếu xuất kho từ chứng từ chuyển kho


Xem thêm