Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Mô tả nghiệp vụ
Cho phép lập và phê duyệt lệnh chuyển tiền từ ngân hàng VPBank.
2. Hướng dẫn trên phần mềm
Để thực hiện được chức năng này:
  • Kế toán viên được phân quyền Chuyển tiền trực tuyến, kế toán trưởng được phân quyền Kiểm duyệt Chuyển tiền trực tuyến (trong trường hợp kế toán trưởng là người lập lệnh chuyển tiền) trên phân hệ Ngân hàng điện tử (xem hướng dẫn phân quyền tại đây).
  • Loại Ủy nhiệm chi là: UNC trả tiền nhà cung cấp, UNC thông thường hoặc Chuyển tiền nội bộ.
  • Loại tiền trên Ủy nhiệm chi là VNĐ.
Trường hợp 1: Kế toán viên lập lệnh chuyển tiền

Trường hợp 2: Kế toán trưởng lập lệnh chuyển tiền


Xem thêm