Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Phim giới thiệu tổng quan
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Ngân hàng điện tử là tính năng cho phép kết nối trực tuyến với Ngân hàng từ phần mềm MISA SME.NET để thực hiện tự động một số nghiệp vụ: chuyển tiền thanh toán, tra cứu số dư và lịch sử giao dịch,… Giúp Doanh nghiệp có thể thực hiện các nghiệp vụ trên một cách nhanh chóng mà không phải ra Ngân hàng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho Doanh nghiệp.
Các nghiệp vụ liên quan đến Ngân hàng điện tử:Xem thêm