Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Để sử dụng các chức năng liên quan đến ngân hàng điện tử Nam A Bank trên phần mềm MISA SME.NET 2019, kế toán phải thực hiện đăng ký tài khoản kết nối với ngân hàng điện tử Nam A Bank.
2. Các bước thực hiện
Khách hàng sử dụng tài khoản Internet Banking để kết nối ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2019.
  • Trường hợp chưa đăng ký tài khoản Internet Banking: Khách hàng thực hiện đăng ký dịch vụ Internet Banking tại chi nhánh/phòng giao dịch của Nam A Bank.
  • Trường hợp đã đăng ký tài khoản Internet Banking: Sử dụng tài khoản này để kết nối ngân hàng điện tử.


Xem thêm