Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Để sử dụng các chức năng liên quan đến ngân hàng điện tử MaritimeBank trên phần mềm MISA SME.NET 2019, kế toán phải thực hiện đăng ký tài khoản kết nối với ngân hàng điện tử MaritimeBank.
2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Các bước thực hiện
Bước 1: Đăng ký/thay đổi sang gói Internet banking MISA 200

Bước 2: Tạo tài khoản kết nối ngân hàng điện tử
4. Lưu ý
Sau khi thực hiện thành công các bước trên, Khách hàng sẽ làm việc với 2 tài khoản:
1. Tài khoản kết nối ngân hàng điện tử (tạo ở bước 2): Dùng để Kết nối và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng điện tử trên MISA SME.NET. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Tài khoản Checker (Được ngân hàng cung cấp ngay khi đăng ký thành công gói Internet Banking MISA 200: Dùng để Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển trên internet banking của ngân hàng. Xem hướng dẫn tại đây.


Xem thêm