Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Để sử dụng các chức năng liên quan đến ngân hàng điện tử VietinBank trên phần mềm MISA SME.NET 2019, kế toán phải thực hiện đăng ký tài khoản kết nối với ngân hàng điện tử VietinBank.
2. Các bước thực hiện
1. Đăng ký/Thay đổi sang gói Internet Banking Kết nối ERP.
  • Nếu chưa có tài khoản Internet Banking: Cần ra chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank để đăng ký gói Internet Banking Kết nối ERP.
  • Nếu đã có tài khoản Internet Banking: Cần ra chi nhánh/phòng giao dịch của VietinBank để chuyển đổi sang gói Internet Banking Kết nối ERP.

Lưu ý: Khi đăng ký/thay đổi dịch vụ Internet Banking, khách hàng cần tích chọn dịch vụ Kết nối ERP/ERP Connectivity trên phiếu đăng ký/thay đổi dịch vụ.

2. Ngân hàng sẽ cung cấp cho khách hàng 2 tài khoản:
  • Tài khoản lập lệnh (Maker): Dùng để kết nối với MISA SME.NET 2019 và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2019 như: Duyệt lệnh chuyển tiền (Kế toán trưởng duyệt lệnh trên MISA SME.NET 2019), Tra cứu số dư tài khoản, Tra cứu lịch sử giao dịch...
  • Tài khoản duyệt lệnh (Checker): Dùng để Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển trên internet banking của ngân hàng.


Xem thêm