Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Để sử dụng các chức năng liên quan đến ngân hàng điện tử VPBank trên phần mềm MISA SME.NET 2019, kế toán phải có tài khoản Internet Banking của ngân hàng VPBank.
2. Các bước thực hiện
1. Nếu chưa có tài khoản Internet Banking: Cần ra Chi nhánh/Phòng giao dịch của VPBank để đăng ký.
2. Nếu đã có tài khoản Internet Banking: Khách hàng sử dụng tài khoản Internet Banking để kết nối ngân hàng điện tử trên MISA SME.NET 2019.

Lưu ý: Tài khoản Internet Banking bao gồm 2 tài khoản:
  • Tài khoản lập lệnh (Maker): Dùng để kết nối với MISA SME.NET 2019 và thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2019 như: Duyệt lệnh chuyển tiền (Kế toán trưởng duyệt lệnh trên MISA SME.NET 2019), Tra cứu số dư tài khoản, Tra cứu lịch sử giao dịch...
  • Tài khoản duyệt lệnh (Checker): Dùng để Giám đốc phê duyệt lệnh chuyển trên internet banking của ngân hàng.


Xem thêm