Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

   
1. Thu tiền gửi:
    1. Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng TGNH

    2. Khách hàng trả nợ bằng TGNH
    3. Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng TGNH
    4. Hoàn thuế GTGT bằng TGNH
    5. Thu hoàn ứng bằng TGNH sau khi quyết toán tạm ứng
    6. Nhận tiền vay bằng TGNH
    7. Thu lãi đầu tư tài chính
    8. Thu khác bằng TGNH
2. Chi tiền gửi

    9. Trả trước tiền hàng cho Nhà cung cấp bằng TGNH
    10. Trả tiền nợ cho Nhà cung cấp bằng TGNH
    11. Tạm ứng cho nhân viên bằng TGNH
    12. Trả lương bằng TGNH
    13. Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng TGNH 

    14. Nộp các loại thuế khác bằng TGNH (GTGT, TNDN, TTĐB...)
    15. Nộp bảo hiểm bằng TGNH
    16. Trả các khoản vay bằng TGNH
    17. Chi khác bằng TGNH
3. Chuyển tiền nội bộ
     18. Chuyển từ TK ngân hàng này sang TK ngân hàng khác (cùng đơn vị/chi nhánh)
     19. Chuyển từ chi nhánh này sang chi nhánh khác
4. Dự báo dòng tiền
5. Ngân hàng điện tử
6. Vay vốn trực tuyến
1. Đối chiếu ngân hàng
2. Đối chiếu ngân hàng online (nếu sử dụng Ngân hàng
điện tử
)      
3. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách           
4. Lập báo cáo quản trị
                                                                                                              
 
1. Đối chiếu ngân hàng
2. Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách                                                                   


Xem thêm