Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn cách lập và gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới ngân hàng ngay trên phần mềm MISA SME.NET
2. Hướng dẫn
Lưu ý:
  • Chức năng Vay vốn trực tuyến chỉ hiển thị với các khách hàng có địa chỉ ở TP.Hà Nội hoặc TP.Hồ Chí Minh và đủ điều kiện nộp hồ sơ vay vốn.
  • Chức năng này chỉ có thể thực hiện khi có kết nối internet.

1. Vào phân hệ Ngân hàng.
2. Chọn
Vay vốn trực tuyến.


(Hoặc có thể nhấn Vay ngay trên các thông điệp Marketing)

3. Nhấn Tạo khoản vay.
4. Nhập Số tiền đề nghị vay, chọn mục đích vay vốn và nhập Số điện thoại để Ngân hàng liên hệ.
5. Nhấn Tiếp theo.

6. Chọn Ngành nghề chiếm tỷ trọng doanh thu lớn nhất trong 2 năm (Ví dụ: 2017, 2018)
Lưu ý: Nếu chỉ có một ngành nghề thì chọn ngành nghề đó; Nếu có từ 2 ngành nghề trở lên thì chọn ngành có Doanh thu lớn nhất trong năm tài chính gần nhất.

7. Khai báo các thông tin tài chính. Xem hướng dẫn khai báo tại đây.
8. Nhấn Tiếp theo.
9. Đọc kỹ điều khoản sử dụng, tích chọn Tôi đồng ý với tất cả điều khoản, điều kiện trên.
10. Nhấn Gửi yêu cầu.

11. Khách hàng có thể gửi luôn hồ sơ tài chính cho Ngân hàng bằng cách nhấn Bổ sung hồ sơ tài chính hoặc đợi Ngân hàng phản hồi kết quả phê duyệt.
12. Trong vòng 1 tiếng sau khi gửi hồ sơ, Ngân hàng sẽ phản hồi kết quả phê duyệt và thông báo về phần mềm MISA SME.NET.
13. Trường hợp Khách hàng đủ điều kiện xét phê duyệt cấp hạn mức, nhấn Đính kèm ngay để đính kèm hồ sơ tài chính theo yêu cầu của Ngân hàng:
Trường hợp 1: Dữ liệu liên năm có chứa 2 năm cần nộp báo cáo (Ví dụ: dữ liệu liên năm 2017, 2018, 2019 => có chứa năm 2017, 2018)

Trường hợp 2: Dữ liệu chỉ chứa 1 năm cần lập báo cáo (Ví dụ: dữ liệu liên năm 2018, 2019 => chỉ chứa năm 2018, không có năm 2017)

Trường hợp 3: Dữ liệu không chứa cả 2 năm cần lập báo cáo (Ví dụ: dữ liệu năm 2019 => không chứa cả năm 2017 và năm 2018)
14. Nhấn Cập nhật hồ sơ. Chương trình hiển thị thông báo cập nhật hồ sơ thành công.
3. Lưu ý
Xem các câu hỏi thường gặp liên quan đến nghiệp vụ vay vốn trực tuyến tại đây.


Xem thêm