Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung
Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ ngân hàng điện tử trên phần mềm MISA SME.NET 2019.
2. Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
3. Các bước thực hiện

1. Vào phân hệ Ngân hàng\tab Ngân hàng điện tử.
2. Nhấn Đăng ký ngay.

3. Khai báo Thông tin đơn vị Thông tin liên hệ (chương trình đã ngầm định sẵn theo thông tin khai báo trên danh mục Cơ cấu tổ chức):
  • Nếu chưa có tài khoản tại ngân hàng mà MISA hỗ trợ kết nối: tích chọn Mở tài khoản ngay, Ngân hàng sẽ liên hệ để tư vấn mở tài khoản cho quý khách.

  • Nếu đã có tài khoản tại ngân hàng MISA hỗ trợ kết nối thì thực hiện tiếp các bước hướng dẫn bên dưới.
4. Tích chọn Tôi đã đọc và đồng ý với Thỏa thuận sử dụng dịch vụ. Nhấn Đăng ký.
Lưu ý: Bước đăng ký dịch vụ NHĐT là để đăng ký sử dụng chức năng Ngân hàng điện tử trên MISA SME.NET và không cần thực hiện đăng ký cho từng Ngân hàng. Vì thế, Kế toán không cần thực hiện lại bước đăng ký này khi có phát sinh tài khoản Ngân hàng mới.
 
5. Chương trình hiển thị thông báo đăng ký dịch vụ NHĐT thành công:

Lưu ý:
  • Có thể nhấn vào (đối với trường hợp 2) hoặc chọn ngân hàng muốn kết nối (đối với trường hợp 3) để xem các thủ tục cần hoàn tất trước khi kết nối ngân hàng điện tử.

  • Để xem lại thỏa thuận dịch vụ đã xác nhận hoặc thông tin ai đã xác nhận và xác nhận vào thời điểm nào bằng cách nhấn vào Thỏa thuận sử dụng dịch vụ.Xem thêm