Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

Cho phép kết nối với các Ngân hàng điện tử được tích hợp trên phần mềm MISA SME.NET 2019. Sau khi kết nối với ngân hàng, kế toán mới thực hiện được các chức năng Chuyển tiền TT, Duyệt, Tra cứu số dư TKTra cứu lịch sử giao dịch đối với các tài khoản được mở tại ngân hàng đó. Phần mềm cho phép kết nối với nhiều ngân hàng cùng lúc.


Xem thêm