Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép kế toán lấy được các hóa đơn đã lập trên phần mềm MShopKeeper về phần mềm MISA SME.NET 2019 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Trên phần mềm MShopKeeper thiết lập kết nối với phần mềm MISA SME.NET

Bước 2: Nhập khẩu hóa đơn từ Mshopkeeper về MISA SME.NET

Bước 3: Lập hóa đơn cho chứng từ bán hàngXem thêm