Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Cho phép kế toán lấy được các hóa đơn đã lập trên phần mềm CUKCUK.VN về phần mềm MISA SME.NET 2019 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập khẩu hóa đơn từ CUKCUK.VN về MISA SME.NET

Bước 2: Lập hóa đơn cho chứng từ bán hàng trên MISA SME.NET

Xem thêm