Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 


1. Nội dung

Cho phép phát hành các hóa đơn điện tử đã được lập trên chương trình, bao gồm: Hóa đơn bán hàng trong nước, Hóa đơn bán hàng đại lý bán đúng giá, Giảm giá hàng bán, Trả lại hàng mua, phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

2. Xem phim hướng dẫn

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Lưu ý:

Kế toán có thể phát hành hóa đơn điện tử theo 1 trong 2 cách:

Phát hành từng hóa đơn điện tử

Phát hành hàng loạt hóa đơn điện tử

4. Lưu ý

  • Sau khi phát hành hóa đơn điện tử thành công, chương trình sẽ tự động cập nhật trạng thái phát hành của hóa đơn điện tử trên danh sách thành Đã phát hành.
  • Trường hợp khi Xem hóa đơn (lúc phát hành HĐĐT) logo bị lệch ra khỏi vị trí khác với vị trí đã chèn lúc khởi tạo mẫu. Xem hướng dẫn khắc phục tại đây.


Xem thêm