Công ty cổ phần MISA
Help & Support Center
Search:
Contents
Display Legacy Contents


IndexBookmarkPrint 

1. Nội dung

Chức năng này áp dụng cho các đơn vị sử dụng phần mềm quản trị riêng như (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị...) có tích hợp phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn. Sau khi phát hành hóa đơn điện tử, chức năng này cho phép kế toán lấy được các hóa đơn điện tử đã phát hành về phần mềm MISA SME.NET để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Thiết lập hiển thị tab Đề nghị ghi nhận doanh thu

Bước 2: Thiết lập kết nối phần mềm hóa đơn điện tử meInvoice.vn

Bước 3: Tải các hóa đơn đã phát hành về phần mềm MISA SME.NET 2019

Bước 4: Lập chứng từ bán hàng để hạch toán doanh thu cho các hóa đơn đã được lấy về
3. Lưu ý: Với Hóa đơn thay thế được lập trên meInvoice.vn khi lấy về MISA SME.NET sẽ hạch toán doanh thu và kê khai thuế theo hướng dẫn tại đây.


Xem thêm