1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để lập báo cáo tài chính của hợp tác xã?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để lập báo cáo tài chính của hợp tác xã?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào để lập báo cáo tài chính của hợp tác xã?

Làm thế nào để lập báo cáo tài chính của hợp tác xã?

1. Nội dung

Cho phép các đơn vị là Hợp tác xã có thể lập được các báo cáo tài chính mẫu F02, F03, F04 theo thông tư 24/2017/TT-BTC trên phần mềm MISA SME.NET 2020.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chỉ đáp ứng việc lập báo cáo tài chính của Hợp tác xã cho dữ liệu theo thông tư 133.

Bước 1: Thiết lập lại hệ thống tài khoản kế toán theo TT133 thành theo TT24

1. Vào menu Danh mục\Tài khoản\Hệ thống tài khoản.

2. Khai báo bổ sung, sửa đổi một số tài khoản theo thông tư 24, phục vụ cho việc lấy số liệu lên báo cáo như sau:

Lưu ý: Xem hướng dẫn khai báo bổ sung, sửa đổi tài khoản tại đây.

2.1. Báo cáo F02 – Báo cáo tình hình tăng, giảm vốn chủ sở hữu của Hợp tác xã.

   • Đổi tên tài khoản 4111Vốn góp của chủ sở hữu thành Vốn góp của thành viên.
   • Mở thêm các tiết khoản của tài khoản 418-Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu:
    • 4181: Quỹ đầu tư phát triển
    • 4182: Quỹ dự phòng tài chính
    • 4188: Quỹ khác
   • Bổ sung tài khoản 442: Nguồn vốn trợ cấp, hỗ trợ không hoàn lại của Nhà nước.

2.2. Báo cáo F03-Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ.

   • Mở thêm tài khoản 546-Doanh thu hoạt động tín dụng nội bộ và các tiết khoản sau:
    • 5461: Lãi của các khoản cho vay trong hạn
    • 5462: Lãi của các khoản cho vay gia hạn
    • 5463: Lãi của các khoản cho vay quá hạn
    • 5464: Thu phí tín dụng
    • 5468: Thu khác
   • Mở thêm tài khoản 646-Chi phí hoạt động tín dụng nội bộ và các tiết khoản sau:
    • 6461: Chi trả lãi tiền vay của thành viên
    • 6462: Chi lương cán bộ tín dụng
    • 6463: Chi văn phòng phẩm, công cụ, dụng cụ
   • 6464: Chi phí dịch vụ mua ngoài
   • 6468: Chi khác

2.3. Báo cáo F04-Báo cáo tổng hợp tình hình cho thành viên vay vốn.

   • Mở thêm tài khoản 132-Phải thu của hoạt động tín dụng nội bộ và các tiết khoản sau:
    • 1321: Phải thu hoạt động cho vay

3. Nhập số dư đầu kỳ cho các tài khoản đã khai báo bổ sung ở trên, xem hướng dẫn tại đây.
4. Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh vào các tài khoản trên theo đúng chế độ kế toán ban hành theo thông tư 24/2017/TT-BTC.

Bước 2: Thiết lập hiển thị báo cáo tài chính của Hợp tác xã

1. Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\3. Báo cáo, chứng từ.
2. Tích chọn In báo cáo tài chính của Hợp tác xã.

3. Nhấn Cất.

Bước 3: Lập báo cáo tài chính của Hợp tác xã

1. Vào phân hệ Tổng hợp, chọn tab Lập BCTC.

2. Nhấn Thêm, chọn Báo cáo Hợp tác xã (F02, F03, F04).
3. Thiết lập kỳ báo cáo và tích chọn các báo cáo cần lập.

4. Nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính.

Lưu ý:

 • Riêng với báo cáo F03-Báo cáo thu, chi hoạt động tín dụng nội bộ cần khai báo thêm thông tin Tỷ lệ trích lập quỹ dự phòng rủi ro tín dụng.

 • Với dữ liệu đa chi nhánh, báo cáo chỉ lấy lên số liệu của chi nhánh đang làm việc. Trường hợp đang làm việc với Tổng công ty thì báo cáo sẽ lấy lên số liệu của cả Tổng công ty và các chi nhánh phụ thuộc.

5. Có thể xem cách thiết lập công thức lấy dữ liệu lên Báo cáo tài chính và thiết lập lại các công thức này bằng cách chọn chức năngThiết lập công thức.Chi tiết cách thực hiện xem tại đây .
6. Nhấn Cất.

Lưu ý:

1. Đối với dữ liệu liên năm, các cột Số đầu năm/Năm trước/Số dư đầu năm/Lũy kế từ đầu năm sẽ được hệ thống tự động lấy dữ liệu. Còn với dữ liệu không phải liên năm, kế toán phải tự nhập số liệu.

2. Đối với công ty đa chi nhánh, khi thực hiện lập báo cáo tài chính ở cấp Tổng công ty, hệ thống sẽ tổng hợp số liệu của riêng tổng công ty và của tất cả các chi nhánh hạch toán phụ thuộc.

3. Có thể bổ sung thêm các báo cáo tài chính cần lập ngay tại giao diện lập báo cáo tài chính bằng cách chọn chức năng Thêm báo cáo.

4. Trường hợp chỉnh sửa lại số liệu hoặc công thức trên báo cáo, có thể lấy lại dữ liệu chương trình thiết lập ban đầu bằng cách chọn chức năng Lấy dữ liệu.

 

Cập nhật 11/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng Hãy liên hệ với chúng tôi
Đăng bài ngay