1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?

Làm thế nào khi một số chỉ tiêu về giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ trên Thuyết minh báo cáo tài chính không lên số liệu?

Nguyên nhân:

Do trênThuyết minh báo cáo tài chính, các chỉ tiêu về Giá trị hao mòn lũy kế của TSCĐ đang được chia ra theo từng loại TSCĐ, nhưng khi hạch toán khấu hao chỉ hạch toán chung vào TK 2141, 2142… (không chi tiết theo loại TSCĐ) nên chương trình không có căn cứ để tách số liệu cho từng chỉ tiêu mà chỉ lấy được số liệu lên cột Tổng cộng.

Lưu ý: Kế toán có thể vào Tiện ích\Thiết lập báo cáo tài chính\Thuyết minh báo cáo tài chính để xem các chỉ tiêu nào được thiết lập công thức, chỉ tiêu nào không được thiết lập công thức và chỉnh sửa lại theo nhu cầu của đơn vị.

Cách khắc phục:
 • Vào Nghiệp vụ\Tổng hợp\Lập BCTC, mở Thuyết minh báo cáo tài chính đã lập và nhập tay số liệu vào từng chỉ tiêu.

 • Nhấn Cất để lưu lại dữ liệu.
Cập nhật 14/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng Hãy liên hệ với chúng tôi
Đăng bài ngay