1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo tài chính (TT200) ra XML?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo tài chính (TT200) ra XML?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Tổng hợp
 6. Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo tài chính (TT200) ra XML?

Làm thế nào để xuất khẩu báo cáo tài chính (TT200) ra XML?

Giúp xuất khẩu báo cáo tài chính ra XML theo HTKK để nộp cho cơ quan thuế

Cách thao tác

1. Thiết lập thông tin cơ quan thuế, đại lý thuế, đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán:

Để có thể xuất khẩu XML báo cáo tài chính, kế toán phải thiết lập thông tin cơ quan thuế. Trường hợp quên không thiết lập thông tin cơ quan thuế, khi thực hiện chức năng xuất khẩu XML báo cáo tài chính, chương trình sẽ hiển thị thông báo để kế toán có thể thiết lập được thông tin này.

Trường hợp nộp thuế thông qua đại lý thuế hoặc sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính của đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán thì kế toán có thể thiết lập các thông tin về Đại lý thuế và Đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 • Vào menu Nghiệp vụ/Thuế/Thiết lập thông tin cơ quan thuế; đại lý thuế; đơn vị cung cấp DV kế toán.

 • Khai báo thông tin trên các tab rồi nhấn Cất.

2. Lập Báo cáo tài chính, Báo cáo tài chính tổng hợp:

 • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập BCTC, thêm mới Báo cáo tài chính hoặc Báo cáo tài chính tổng hợp (Đối với công ty đa chi nhánh, có chi nhánh hạch toán độc lập).

 • Khai báo thông tin tham số, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ hiển thị báo cáo tài chính theo các tham số lựa chọn.

 • Tại đây, kế toán có thể sửa lại số liệu, công thức và nhấn Cất để lưu báo cáo.

3. Xuất khẩu Báo cáo tài chính dạng XML:

 • Vào menu Báo cáo/Báo cáo tài chính, chọn xem mẫu B01-DN: Bảng cân đối kế toán hoặc B01-DN: Bảng cân đối kế toán tổng hợp.

 • Trên giao diện tham số, kế toán có thể tích chọn Lấy dữ liệu từ BCTC đã lập để xem báo cáo theo số liệu đã cất trước đó. Trường hợp không tích chọn mục này thì báo cáo sẽ lên số liệu theo công thức ngầm định của chương trình.
 • Sau khi nhấn Đồng ý, báo cáo hiển thị như sau.

 • Tại đây, kế toán có thể thực hiện chức năng Nộp báo cáo thuế qua MTAX.VN hoặc Xuất khẩu XML để nộp báo cáo hoặc NK vào HTKK trên thanh công cụ của báo cáo.

4. Lập và xuất khẩu Thuyết minh báo cáo tài chính, Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp:

 • Vào phân hệ Tổng hợp, tab Lập BCTC, thêm mới Thuyết minh báo cáo tài chính hoặc Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp (Đối với công ty đa chi nhánh, có chi nhánh hạch toán độc lập).
 • Thiết lập các tham số lập báo cáo, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ tự động lấy dữ liệu lên báo cáo đã chọn.

 • Tại đây cho phép kế toán sửa lại số liệu và nhấn Cất để lưu báo cáo.
 • Xuất khẩu Thuyết minh BCTC: Vào menu Báo cáo/Báo cáo tài chính, chọn xem mẫu B09-DN Thuyết minh báo cáo tài chính hoặc B09-DN Thuyết minh báo cáo tài chính tổng hợp. Sau khi khai báo tham số, báo cáo hiển thị như sau.

 • Tại đây kế toán có thể xuất khẩu Bản thuyết minh báo cáo tài chính ra Word (.docx) hoặc Excel (.xlsx) để nộp cho cơ quan thuế (Phụ lục đính kèm sau khi nộp BCTC trên iHTKK, không nhập trên HTKK).
Cập nhật 11/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng Hãy liên hệ với chúng tôi
Đăng bài ngay