1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?

Làm thế nào khi số dư TK112 trên bảng Cân đối tài khoản không khớp với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng?

1.Nội dung

Trường hợp TK112 được tách thành nhiều tài khoản con, mỗi tài khoản con tương ứng với 1 ngân hàng. Khi đối chiếu số dư các tài khoản con của TK112 trên bảng cân đối số phát sinh không khớp với số tồn sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ:  Kế toán tách TK1121 thành 2 tài khoản con là:
TK11211 tương ứng với Ngân hàng Quân Đội
TK11212 tương ứng với Ngân hàng Đầu tư Phát Triển
Khi xem bảng cân đối tài khoản thấy số dư TK11211: 1.822.000.000 nhưng xem sổ tiền gửi Ngân hàng Quân Đội số tồn là: 2.001.000.000

2.Nguyên nhân

Do có chứng từ phát sinh của ngân hàng này nhưng hạch toán nhầm vào tài khoản hạch toán kế toán khác

3.Cách kiểm tra
  • Khi xem số tiền gửi ngân hàng, tại bảng tham số phần Tài khoản chọn tài khoản con cần kiểm tra, phần TK ngân hàng chọn Tất cả

Ví dụ như hình dưới, TK11211 tương ứng với Ngân hàng Quân Đội nhưng có chứng từ đang chọn số tài khoản chi là tài khoản Ngân hàng Đầu tư phát triển

4.Cách khắc phục
  • Mở chứng từ và chọn lại đúng tài khoản kế toán tương ứng với tài khoản ngân hàng. Sau đó xem lại báo cáo.
   Ví dụ: Nếu là TK11211 thì chọn số tài khoản chi ương ứng với Ngân hàng Quân đội hoặc Chọn lại tài khoản hạch toán là TK11212 tương ứng với Ngân hàng Đầu tư phát triển

 

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay