1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Ngân hàng
 6. Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?

Làm thế nào khi tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng TK112?

1.Nội dung

Tổng số dư tiền gửi ngân hàng tại phân hệ ngân hàng không bằng với số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng

Ví du: Tổng số dư tiền gửi ngân hàng xem đến ngày 31/12/2019 đang hiển thị là: 29.113.500.000

Nhưng khi xem số tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng là: 29.063.500.000

2.Nguyên nhân

Do cách lấy số liệu 2 phần khác nhau:

  • Tổng số dư tiền gửi trên phân hệ ngân hàng đang hiển thị là số tồn tính đến ngày chứng từ cuối cùng được hạch toán trên dữ liệu (bao gồm tất cả các chứng từ)
  • Số Tồn trên sổ tiền gửi ngân hàng là số tồn tính đến ngày cuối cùng trên kỳ báo cáo (bao gồm các chứng từ trong khoảng thời gian chọn xem báo cáo)
3.Cách kiểm tra
  • Khi xem báo cáo Sổ tiền gửi ngân hàng, chọn khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/9997 (khoảng thời gian sau năm 2019). Mục đích để xem có chứng từ nào hạch toán sau ngày đang xem hay không

 

  • Sửa lại ngày hạch toán chứng từ nếu phát hiện ngày hạch toán bị sai.

 

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay