Mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Trường hợp giá trị còn lại đối với TSCĐ đem đi góp vốn nhỏ hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 221                       Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 214                       Hao mòn TSCĐ

Có TK 211, 213, 217

Có TK 711                 Thu nhập khác (Phần chênh lệch đánh giá tăng)

2. Trường hợp giá trị còn lại của tài sản đem đi góp vốn lớn hơn giá trị do các bên đánh giá lại

Nợ TK 221                      Đầu tư vào công ty con

Nợ TK 214                      Hao mòn TSCĐ

Nợ TK 811                      Chi phí khác (Phần chênh lệch đánh giá giảm)

Có TK 211, 213, 217

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ mang TSCĐ đi góp vốn vào công ty con, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Thành lập hội đồng đánh giá gồm đại diện các bên góp vốn để định giá lại TSCĐ mang đi góp vốn
 2. Sau định giá được TSCĐ mang đi góp vốn, kế toán lập biên bản giao nhận TSCĐ
 3. Sau khi giao TSCĐ cho bên nhận góp vốn, đại diện các bên giao, bên nhận ký vào Biên bản giao nhận TSCĐ
 4. Căn cứ vào Biên bản định đánh giá TSCĐ, Biên bản giao nhận TSCĐ… kế toán hạch toán và ghi giảm TSCĐ trên sổ TSCĐ. Đồng thời hạch toán chênh lệch giữa giá trị TSCĐ theo đánh giá của hội đồng đánh giá với giá trị còn lại của TSCĐ trên sổ kế
  toán

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Ghi giảm TSCĐ mang đi đầu tư vào công ty con
 • Vào phân hệ Tài sản\tab Ghi giảm, chọn chức năng Thêm.
 • Chọn lý do ghi giảm là Góp vốn vào công ty con.
 • Tab Tài sản: khai báo thông tin tài sản bị ghi giảm, đồng thời chọn lại thông tin TK xử lý giá trị còn lại là TK221.

 • Tab Hạch toán: ghi nhận bút toán ghi giảm TSCĐ do góp vốn vào công ty con.

 • Nhấn Cất.

Bước 2: Hạch toán chênh lệch giá trị tài sản mang đi góp vốn vào công ty con (nếu có)
 • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác.

 • Khai báo xong thông tin chứng từ, nhấn Cất
Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay