So sánh tính năng giữa MISA SME.NET 2020 và MISA SME.NET 2017

Phân hệ/Tính năng Nghiệp vụ SME2020 SME2017
ỨNG DỤNG MOBILE
Tích hợp ứng dụng vệ tinh MISA SME Mobile, kết nối với dữ liệu kế toán trên MISA SME.NET 2020, cung cấp các báo cáo tài chính, quản trị.
Giúp lãnh đạo doanh nghiệp quản trị tình hình tài chính kế toán mọi lúc, mọi nơi.
Xem hướng dẫn sử dụng ứng dụng MISA SME Mobile tại đây.
Không có ứng dụng Mobile
CÔNG CỤ QUYẾT TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Cung cấp công cụ hỗ trợ quyết toán báo cáo tài chính, giúp tiết kiệm thời gian, báo cáo kịp thời và tránh sai sót:

 • Nêu rõ quy trình, các bước thực hiện quyết toán BCTC
 • Hướng dẫn thực hiện các bước theo đúng quy định.
 • Tự động phát hiện sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo
 • Hướng dẫn cách xử lý các trường hợp sai lệch theo đúng quy định
 • Tự động kiểm tra đối chiếu các chỉ tiêu trên BCTC với Thuyết minh BCTC để phát hiện các chỉ tiêu có số liệu tổng hợp và chi tiết không khớp số
 • Gợi ý những sai sót thường gặp trên báo cáo tài chính để kế toán chủ động kiểm tra, khắc phục (nếu có)
 • Gợi ý sẵn nội dung diễn giải về chính sách kế toán áp dụng tại doanh nghiệp trên thuyết minh báo cáo tài chính giúp thuyết
  minh đầy đủ nội dung theo quy định Xem hướng dẫn sử dụng công cụ quyết toán BCTC tại đây.
Mới đáp ứng công cụ kiểm tra, đối chiếu chứng từ sổ sách để phát hiện sai lệch trên chứng từ, sổ sách, báo cáo và chưa có hướng dẫn xử lý.
Xem hướng dẫn sử dụng công cụ kiểm tra, đối chiếu tại đây.
DANH MỤC KHÁCH HÀNG/NHÀ CUNG CẤP
Khai báo Khách hàng/Nhà cung cấp Khi khai báo Khách hàng/Nhà cung cấp: chỉ cần nhập Mã số thuế chương trình sẽ tự động lấy lên thông tin liên quan như Tên, Địa chỉ, Điện thoại… của Khách hàng/Nhà cung cấp theo dữ liệu của cơ quan thuế => giúp tiết kiệm thời gian khai báo và đảm bảo tính chính xác cao. Xem tại đây Không đáp ứng
NGÂN HÀNG
Bổ sung chức năng: Vay vốn trực tuyến
=> Cho phép lập và gửi hồ sơ đề nghị vay vốn tới ngân hàng, sau đó nhận kết quả phê duyệt online trong vòng tối đa 8h làm việc ngay trên phần mềm MISA SME.NET 2020. Xem
tại đây
Không đáp ứng
Kết nối ngân hàng điện tử với thêm nhiều ngân hàng hàng đầu: Vietcombank; ACB; MB Bank… Chỉ đáp ứng Kết nối ngân hàng điện tử với các ngân hàng: Maritime Bank; VPBank; Vietinbank
MUA HÀNG
Chứng từ mua hàng Tự động hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử đầu vào của các Nhà cung cấp phổ biến: meInvoice.vn; VNPT; Viettel; BKAV; Softdream; Thái Sơn. Xem hướng dẫn tại đây. Chỉ đáp ứng hạch toán chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử của nhà cung cấp meInvoice.vn
BÁN HÀNG
Đơn đặt hàng Cho phép theo dõi được số lượng tồn kho chưa đặt hàng chi tiết theo từng kho để đảm bảo chọn đúng kho (còn đủ số lượng) để xuất hàng. Xem tại đây Phần mềm đã cho phép xem được số lượng tồn kho chưa đặt hàng nhưng không chi tiết đến từng kho. Dẫn đến khi xuất hàng thì có thể chọn mặt hàng không còn đủ trong kho.
QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử Bổ sung chức năng Nhập khẩu từ hóa đơn điện tử để tự động hạch toán hóa đơn điện tử mua hàng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu, giảm sai sót
Xem hướng dẫn Lập chứng từ mua hàng từ hóa đơn điện tử tại đây.
Không đáp ứng
Đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ HĐĐT theo NĐ 119/2018/NĐ-CP

Sẵn sàng đáp ứng thông tư 68/2019/TT-BTC

Đáp ứng các nghiệp vụ:

 • Cho phép lập tờ khai dữ liệu hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ bán ra. Xemtại đây.
 • Cho phép lập thông báo hủy hóa đơn điện tử. Xem tại đây.
 • Cho phép nộp đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng mẫu NĐ 119. Xem tại đây.
Không đáp ứng
Bổ sung tính năng Quên mật khẩu khi Kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice.vn để khách hàng có thể chủ động lấy lại mật khẩu. Xem tại đây Nếu Quên mật khẩu khi Kết nối đến dịch vụ hóa đơn điện tử meInvoice.vn khách hàng phải vào website meInvoice.vn để thực hiện chức năng Quên mật khẩu hoặc liên hệ với MISA để được trợ giúp.
Cho phép lấy được các Mẫu hóa đơn, Thông báo phát hành hóa đơn đã khởi tạo trên phần mềm meInvoice.vn (bản meInvoice Desktop và meInvoice Web) về phần mềm MISA SME.NET 2020 để không mất công khởi tạo và phát hành lại. Xem tại đây Không đáp ứng
Ký điện tử Cho phép chỉ cần cắm USB Token vào máy chủ là các máy trạm kết nối với máy chủ có thể ký điện tử lên hóa đơn. Xem tại đây. Khi cần ký điện tử lên hóa đơn, kế toán phải cắm USB token vào từng máy để thực hiện.
Tích hợp dịch vụ ký số MISA eSign, cho phép khách hàng ký số khi phát hành hóa đơn điện tử, báo cáo thuế, báo cáo tài chính mà KHÔNG CẦN USB TOKEN và gửi ngay cho Cơ quan thuế qua Mtax.Vn. Xem hướng dẫn thiết lập chữ ký số MISA eSign tại đây Không đáp ứng
Phát hành hóa đơn điện tử Khi phát hành hóa đơn điện tử, phần mềm cảnh báo và không cho phép phát hành các hóa đơn chưa được thông báo phát hành. Giúp Kế toán phát hiện kịp thời để chính sửa, giảm sai sót về quản lý hóa đơn. Xem tại đây. Không đáp ứng
Xem hóa đơn điện tử Trên giao diện Xem hóa đơn điện tử bổ sung thêm chức năng Xuất khẩu, cho phép xuất khẩu ra các định dạng Pdf, excel, word, … để gửi cho khách hàng xem xét, thông nhất trước khi chính thức phát hành hóa đơn. Xem tại đây Trên giao diện Xem hóa đơn điện tử không có chức năng Xuất khẩu, kế toán phải mất thời gian in rồi scan hóa đơn để gửi cho khách hàng.
Cho phép Kế toán tự thiết lập nội dung email gửi hóa đơn hoặc gửi thông báo xóa hóa đơn cho khách hàng mà không cần sử dụng mẫu email mặc định của chương trình. Xem tại đây. Không đáp ứng
ĐĂNG KÝ GPSD
Thay đổi cơ chế đăng ký GPSD Phải đăng ký giấy phép sử dụng cho từng dữ liệu kế toán. Với mỗi dữ liệu Kế toán chỉ cần thực hiện đăng ký GPSD trên một máy tính bất kỳ, các máy tính khác sử dụng chung dữ liệu này sẽ không cần đăng ký GPSD nữa. Phải thực hiện đăng ký giấy phép sử dụng cho tất cả các máy tính (nếu máy tính có nhiều bộ cài thì phải đăng ký GPSD cho từng bộ cài phần mềm MISA SME.NET 2017).
Đăng ký GPSD trực tuyến Bổ sung chức năng Đăng ký GPSD trực tuyến, cho phép đăng ký GPSD dựa vào tài khoản MISA Cloud Center mà không cần phải tải file license, không lo mất file license.
Xem hướng dẫn tại đây.

Không đáp ứng
Bổ sung thêm chức năng Cập nhập Logo giúp cho khách hàng có thể tự cập nhập được Logo vào Giấy phép sử dụng của đơn vị. Xem tại đây. Không đáp ứng
KẾT NỐI VỚI CÁC PHẦN MỀM KHÁC
Phần mềm quản trị như (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) có tích hợp meInvoice.vn Cho phép lấy được các hóa đơn điện tử đã phát hành trên các phần mềm quản trị như (phần mềm bệnh viện, nhà thuốc, siêu thị…) có tích hợp meInvoice.vn về phần mềm MISA SME.NET 2020 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu. Xem tại đây. Không đáp ứng
MShopKeeper.vn Cho phép lấy được các hóa đơn đã lập trên phần mềm MShopKeeper.vn về phần mềm MISA SME.NET 2020 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu. Xem tại đây.
Không đáp ứng
CUKCUK.VN Cho phép lấy được các hóa đơn đã lập trên phần mềm CUKCUK.VN về phần mềm MISA SME.NET 2020 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu. Xem tại đây. Không đáp ứng
ĐÁP ỨNG NGHIỆP VỤ ĐẶC THÙ CỦA ĐƠN VỊ
Kinh doanh xăng dầu Phần mềm tự động tính ra Số lượng khi nhập Thành tiền sau thuế Đơn giá sau thuế, hỗ trợ các đơn vị kinh doanh xăng dầu hạch toán một cách nhanh chóng. Xem tại đây. Không đáp ứng
Hợp tác xã Cho phép các đơn vị là Hợp tác xã có thể lập được các báo cáo Doanh thu, chi phí và phân phối lãi theo thông tư 24/2017/TT-BTC trên phần mềm MISA SME.NET 2020. Xem tại đây. Không đáp ứng
QUẢN TRỊ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
Ci tiến và cung cấp thêm nhiều báo cáo quản trị giúp Lãnh đạo dễ dàng đưa ra quyết định kinh doanh một cách hiệu quả:
1. Cải tiến báo cáo “Dự báo dòng tiền” thể dự báo dòng tiền thu, chi và tiền tồn tính đến một thời điểm trong tương lai gần. Xem tại đây.
2. Bổ sung “Báo cáo dòng tiền” trong danh sách Báo cáo quỹ giúp theo dõi được tình hình thu, chi trong kỳ chi tiết theo các khoản thu, chi; đồng thời so sánh được tình hình thu, chi giữa kỳ này và kỳ trước
3. Cải tiến màn hình phân tích tài chính. Thay
đổi giao diện cho đẹp,tiện dụngvà bổ sung thêm 1 số biểu đồ để giúp giám đốc, kế toán trưởngnắm bắt nhanh được tình hình hình doanh nghiệp
. Xem tại đây.
Không đáp ứng
TIỆN ÍCH KHÁC
Bổ sung tính năng: Kiểm tra tình trạng hoạt động của Doanh nghiệp Giúp Kế toán thể tra cứu nhanh tình trạng hoạt động của Khách hàng, Nhà cung cấp như: Đang hoạt động, Ngừng hoạt động… giúp giảm thiểu việc kê khai các hóa đơn không hợp lệ. Xem hướng dẫn tại đây. Không đáp ứng
Bổ sung tính năng: Tra cứu văn bản pháp luật
Cung cấp đầy đủ các văn bản pháp luật liên quan đến lĩnh vực Kế toán, thuế liên tục tự động cập nhật khi thay đổi. Xem hướng dẫn tại đây.
Không đáp ứng
Bổ sung nhiều mẫu hóa đơn, chứng từ theo đặc thù của Doanh nghiệp. Giúp Doanh nghiệp không mất thời gian sửa mẫu hoặc nhờ MISA hỗ trợ sửa mẫu. Xem tại đây. Không đáp ứng
Cải tiến cơ chế đăng nhập: Cho phép khách hàng chỉ dùng một tài khoản MISA (MISA ID) duy nhất để đăng nhập vào tất cả các phần mềm khác nhau của MISA, với những điểm ưu việt như: Cực kỳ an toàn với bảo mật 2 lớp, không lo bị lộ tài khoản; Ngay lập tức nhận được cảnh báo khi có thiết bị lạ đăng nhập; Không phải nhớ nhiều tài khoản…Xem tại đây. Không đáp ứng
Cho phép thiết lập nén dữ liệu sao lưu (khi thực hiện sao lưu ở máy trạm) giúp tiết kiệm dung lượng cho máy chủ. Xem tại đây Không đáp ứng
Bổ sung hướng dẫn ngay trên phần mềm để giải quyết các tình huống của khách hàng:
1. Trên các câu cảnh báo: như cảnh báo lỗi, cảnh báo thao tác thực hiện không đúng… sẽ có hướng dẫn đi kèm để chỉ ra nguyên nhân và cách xử lý chi tiết
2. Ngay trên màn hình đăng nhập, bổ sung các câu hỏi thường gặp khi bắt đầu sử dụng để hỗ trợ khách hàng mới bắt đầu sử dụng phần mềm
Không đáp ứng
Cập nhật 31/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay