1. Trang chủ
 2. Nhập khẩu từ CUKCUK.VN

Nhập khẩu từ CUKCUK.VN

1. Nội dung

Cho phép kế toán lấy được các hóa đơn đã lập trên phần mềm CUKCUK.VN về phần mềm MISA SME.NET 2020 để hạch toán doanh thu, giúp giảm thiểu thời gian nhập liệu.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Nhập khẩu hóa đơn từ CUKCUK.VN về MISA SME.NET

Lưu ý: Để nhập khẩu được thì Đồng tiền sử dụng trên phần mềm CUKCUK.VN phải giống với Đồng tiền hạch toán trên phần mềm MISA SME.NET.
1. Trên phần mềm MISA SME.NET, vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng.
2. Nhấn Nhập khẩu từ phần mềm bán hàng\CUKCUK.VN.
3. Khai báo thông tin đăng nhập vào phần mềm CUKCUK.VN, nhấn Đăng nhập.

4. Thiết lập tham số nhập khẩu hóa đơn từ CUKCUK.VN.

 • Chọn cửa hàng muốn nhập khẩu hóa đơn (với đơn vị có chuỗi cửa hàng).
 • Có thể gộp tất cả các hóa đơn thu tiền ngay trong ngày trên CUKCUK.VN thành 1 chứng từ bán hàng duy nhất trên MISA SME.NET bằng cách tích chọn Cộng gộp các đơn hàng thu tiền ngay trong ngày thành một chứng từ.
 • Chọn khoảng thời gian muốn nhập khẩu hóa đơn.

Lưu ý: Chỉ có thể chọn khoảng thời gian tối đa 14 ngày, nếu muốn nhập khẩu hóa đơn trong khoảng thời gian dài hơn cần tách ra nhập khẩu làm nhiều lần.

 • Chọn hệ thống sổ muốn nhập khẩu hóa đơn (với đơn vị sử dụng đồng thời cả 2 hệ thống sổ quản trị và sổ tài chính).

5. Nhấn Đồng ý. Chương trình tự động nhập khẩu các đơn hàng trên CUKCUK.VN (theo tham số đã thiết lập) thành các chứng từ bán hàng trên phần mềm MISA SME.NET.
6. Kiểm tra lại các chứng từ bán hàng vừa tạo, có thể chỉnh sửa lại các thông tin (nếu cần).
7. Nhấn Ghi sổ.

Lưu ý: Chương trình sẽ tự động thêm Khách hàng, Hàng hóa trên hóa đơn của CUKCUK.VN vào danh mục Khách hàng, danh mục hàng hóa của MISA SME.NET (nếu chưa có trên MISA SME.NET).

Bước 2: Lập hóa đơn cho chứng từ bán hàng trên MISA SME.NET

Trường hợp 1: Chứng từ bán hàng được tạo từ Đơn hàng đã lập hóa đơn GTGT trên CUKCUK.VN
 • Nếu đã phát hành hóa đơn điện tử trên CUKCUK.VN thì chương trình sẽ chuyển toàn bộ thông tin hóa đơn sang MISA SME.NET. Vì vậy, Kế toán không cần lập hóa đơn trên MISA SME.NET cho các chứng từ này.

 • Nếu chưa phát hành hóa đơn điện tử trên CUKCUK.VN thì lập hóa đơn cho chứng từ bán hàng như sau:
  • Nếu dùng hóa đơn tự in/đặt in, nhấn Cấp số hóa đơn, và thực hiện các bước để cấp số hóa đơn theo hướng dẫn tại đây.

  • Nếu dùng hóa đơn điện tử, nhấn Phát hành HĐ điện tử, và thực hiện các bước phát hành hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại đây.

Trường hợp 2: Chứng từ bán hàng được tạo từ Đơn hàng chưa lập hóa đơn GTGT trên CUKCUK.VN
 • Cách 1: Lập hóa đơn cho từng chứng từ bán hàng: Trên chứng từ bán hàng vừa tạo, nhấn Lập HĐ. Sau đó thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tại đây.

 • Cách 2: Lập một hóa đơn cho nhiều chứng từ bán hàng. Xem hướng dẫn tại đây.
Cập nhật 14/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay