1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 1. Hướng dẫn sử dụng
  4. Menu Nghiệp vụ
  5. TSCĐ
  6. TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

Nợ TK 211 Tài sản cố định hữu hình

Có TK 241 Xây dựng cơ bản dở dang

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ tăng tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

  1. Khi công tác xây dựng cơ bản hoàn thành và được nghiệm thu, bên thi công sẽ lập biên bản bàn giao tài sản
  2. Các bên liên quan ký vào biên bản giao, nhận tài sản
  3. Kế toán tài sản nhận các chứng từ liên quan đến tài sản, đồng thời ghi sổ kế toán

3. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Hạch toán nghiệp vụ nhận tài sản do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành
  • Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

  • Hạch toán chứng từ nhận tăng TSCĐ do đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành, sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Ghi tăng TSCĐ vào sổ TSCĐ

Xem tại đây.

Lưu ý: tại tab Nguồn gốc hình thành, kế toán sẽ chọn nguồn gốc hình thành là Đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành. Đồng thời tập hợp các chứng từ ghi nhận Nguyên giá TSCĐ đã khai báo ở bước 1.

 

 

Cập nhật 14/08/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay