1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 2. Hướng dẫn theo lĩnh vực
  4. Thiết bị văn phòng
  5. Bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng, đại lý

Bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng, đại lý

Việc quản lý tình hình bán hàng theo từng nhân viên, cửa hàng đại lý được thực hiện thông qua các nội dung sau:

1. Khai báo các cửa hàng, đại lý

2. Khai báo thông tin trình nhân viên

Lưu ý: Chọn thông tin Đơn vị là các cửa hàng, đại lý đã khai báo ở bước 1

3. Ghi nhận doanh số bán hàng cho nhân viên

Khi lập chứng từ bán hàng, Chọn thông tin Nhân viên bán hàng đã khai báo ở bước 2

4. Xem báo cáo bán hàng theo nhân viên

5. Xem báo cáo bán hàng theo cửa hàng, đại lý

Cập nhật 25/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay