Mua hàng nhập khẩu (sử dụng ngoại tệ)

Trên MISA SME.NET, việc mua hàng nhập khẩu hạch toán theo ngoại tệ được thực hiện thông qua các nội dung sau:

Bước 1: Lập chứng từ mua hàng nhập khẩu bằng ngoại tệ

Thực hiện theo 1 trong 2 trường hợp:

Bước 2: Xử lý chênh lệch, tỷ giá xuất quỹ

Bước 3: Đánh giá lại ngoại tệ (thực hiện vào cuối kỳ kế toán)

Bước 4: Xem báo cáo thu, chi, tồn theo nguyên tệ

    • Mở báo cáo Sổ chi tiết tiền mặt tại quỹ (phân hệ Quỹ) hoặc Sổ tiền gửi ngân hàng (phân hệ Ngân hàng)
    • Khi thiết lập tham số báo cáo, chọn Loại tiền ngoại tệ.

    • Sau khi mở báo cáo, chọn Mẫu ngoại tệ để xem.

Cập nhật 22/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay