1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?
 1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 3. Câu hỏi thường gặp
 4. Câu hỏi thường gặp theo nghiệp vụ
 5. Câu hỏi thường gặp về nghiệp vụ Mua hàng
 6. Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?

Làm thế nào khi số liệu trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331?

1. Biểu hiện

Số liệu Số còn phải trả trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng không khớp với số dư cuối kỳ bên trên báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp TK331

2. Nguyên nhân và Giải pháp

Nguyên nhân 1: Do khi nhập số dư công nợ nhà cung cấp đầu kỳ, Công nợ chi tiết theo hóa đơn không khớp với Công nợ Dư có bên ngoài.

=> Giải pháp:

    • Vào menu Nghiệp vụ\Nhập số dư ban đầu\tab Công nợ nhà cung cấp.
    • Chọn đến nhà cung cấp bị lệch công nợ
    • Nhấn vào phần Nhập chi tiết công nợ để kiểm tra và chỉnh sửa lại cho khớp.

Nguyên nhân 2: Do tài khoản được chọn để xem trên 2 báo cáo khác nhau.

=> Giải pháp: Chọn tài khoản để xem trên 2 báo cáo khớp nhau.

  • Chọn tài khoản trên tab Công nợ/phân hệ Mua hàng

  • Chọn tài khoản xem báo cáo tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

Nguyên nhân 3: Do chứng từ trả tiền nhà cung cấp không hạch toán đúng tài khoản 331

Do khi hạch toán vào bên Nợ TK1388 thì hóa đơn này không hiển thị ở tab công nợ trong khi vẫn cập nhật lên báo cáo Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp => Khi xem công nợ sẽ thấy bị lệch.

=> Giải pháp: Sửa lại tài khoản hạch toán vào Nợ TK 331

Cập nhật 17/08/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay