Bán hàng xuất khẩu

Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

1. Định khoản

1. Ghi nhận doanh thu bán hàng, thuế xuất khẩu

 • Trường hợp 1: Trường hợp tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh

Nợ các TK 111, 112, 131 (tổng giá thanh toán)

Có TK 511                    Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3333                  Thuế xuất nhập khẩu (chi tiết thuế XK)

 • Trường hợp 2: Trường hợp không tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp tại thời điểm giao dịch phát sinh
  • Hạch toán doanh thu

Nợ TK 111, 112 131… Tổng giá thanh toán

Có TK 511               Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

 • Xác định số thuế xuất khẩu phải nộp

Nợ TK 511                    Doanh thu bán hàng

Có TK 3333            Thuế xuất, nhập khẩu

2. Ghi nhận giá vốn

Nợ TK 632                    Giá vốn hàng bán

Có TK 155, 156…

3. Khi nộp thuế xuất khẩu vào ngân sách nhà nước

Nợ TK 3333                  Thuế xuất, nhập khẩu

Có TK 111, 112… 

2. Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ bán hàng xuất khẩu, thông thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

 1. Nhân viên kinh doanh ký kết hợp đồng bán hàng xuất khẩu với khách hàng
 2. Đặt chỗ trên tàu để xếp và chuyển hàng
 3. Phát hành chứng từ xuất khẩu: Hợp đồng, Hóa đơn, Tờ khai, Vận đơn, Chứng nhận xuất xứ
 4. Khi hàng ra đến cảng, sẽ được làm thủ tục để thông quan
 5. Khi hàng bắt đầu rời cảng, bộ chứng từ cũng sẽ được gửi tới cho khách hàng.
 6. Nhân viên kinh doanh thông báo cho khách hàng để theo dõi và nhận hàng
 7. Yêu cầu khách hàng thanh toán sau khi đã nhận hàng

3. Các bước thực hiện

 • Vào phân hệ Bán hàng, chọn Chứng từ bán hàng (hoặc vào tab Bán hàng, nhấn Thêm).

 • Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng xuất khẩu:
  • Chọn loại chứng từ bán hàng là Bán hàng xuất khẩu. => Chương trình sẽ mặc định luôn phương thức thanh toán là Chưa thu tiền.
  • Tích chọn Kiêm phiếu xuất kho.
  • Tích chọn Lập kèm hóa đơn.

Lưu ý: Với đơn vị Sử dụng hóa đơn điện tử và bán hàng thuộc trường hợp Xuất vào khu phi thuế quan và các trường hợp được coi như xuất khẩu thì tích chọn XK vào khu phi thuế quan và các TH được coi như XK. khi đó, chương trình cho phép phát hành hóa đơn điện tử trên chứng từ bán hàng xuất khẩu. Xem hướng dẫn tại đây.

  • Mục Điều khoản TT (áp dụng với phương thức Chưa thu tiền): Chọn điều khoản đã được thiết lập trên danh mục Điều khoản thanh toán, nếu có thỏa thuận về điều kiện thanh toán với khách hàng. => Trường hợp đã thiết lập điều khoản thanh toán cho từng khách hàng tại danh mục Khách hàng, thì chương trình sẽ tự động hiển thị sẵn thông tin này theo khách hàng được chọn. Khai báo thông tin chi tiết về chứng từ bán hàng xuất khẩu:

Lưu ý: Có thể theo dõi tình hình thanh toán công nợ với Nhà cung cấp theo điều khoản thanh toán.

  • Chọn Loại tiền và nhập Tỷ giá quy đổi.
  • Khai báo các mặt hàng được bán ra:
   • Tại cột Đơn giá: nhập đơn giá bán đã bao gồm thuế xuất khẩu.

  • Khai báo các thông tin về thuế và hóa đơn:
   • Tại cột Giá tính thuế XK: tự nhập tay giá tính thuế xuất khẩu theo tờ khai hải quan.

  • Khai báo các thông tin xuất kho. => Giá vốn xuất kho sẽ được chương trình tự động tính căn cứ vào phương pháp tính giá xuất kho đã được thiết lập trên Hệ thống\Tùy chọn\Vật tư hàng hóa.

 • Nhấn Cất.

Lưu ý:

 • Trường hợp Thủ kho có tham gia sử dụng phần mềm, sau khi chứng từ bán hàng xuất khẩu được lập, chương trình sẽ tự động sinh ra phiếu xuất kho trên tab Đề nghị
  nhập, xuất kho của Thủ kho. Thủ kho sẽ thực hiện ghi sổ phiếu xuất kho vào sổ kho.
 • Trường hợp việc xuất hóa đơn và lập chứng từ bán hàng không được thực hiện đồng thời. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Trường hợp phiếu xuất kho không được lập kèm chứng từ bán hàng, sau khi cất chứng từ, Kế toán có thể sử dụng chức năng Lập phiếu xuất để lập nhanh phiếu xuất kho cho các mặt hàng được bán.

 • Với dữ liệu kế toán (TT200), khi in chứng từ kế toán chương trình sẽ tách riêng để hạch toán doanh thu bán hàng và thuế xuất khẩu

 • Khi lập báo cáo Tổng hợp bán hàng, giá trị hàng xuất khẩu lấy lên cột Doanh số bán là giá đã bao gồm thuế xuất khẩu.

 

Cập nhật 13/03/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay