1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo thời gian

Bổ sung báo cáo phân tích chi tiết chi phí theo thời gian

 • Trước phiên bản R4: Chưa đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết chi phí theo thời gian
 • Từ phiên bản R4 trở đi: Đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết chi phí theo thời gian giúp Lãnh đạo phân tích, quản lý được chi tiết chi phí theo từng tài khoản, từng khoản mục chi phí và so sánh giữa các tháng/quý/năm/cùng kỳ các năm trước…
  • Cách lập báo cáo:

   • Nếu chọn Phân tích theo: Tài khoản chi phí và KMCP hoặc theo Khoản mục chi phí cần chọn bổ sung Bậc khoản mục chi phí => Trên báo cáo sẽ hiển thị các khoản mục chi phí thuộc bậc được chọn tại đây
   • Nếu tích chọn Đánh giá tăng/giảm giữa các kỳ, trên báo cáo sẽ hiển thị cột Tăng/giảm để so sánh với kỳ trước liền kề

  • Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ của tài khoản 632x, 641x, 642x, 635x và 811x, có ngày hạch toán thuộc kỳ báo cáo, thuộc đơn vị và chi nhánh đã chọn trên tham số (trừ các chứng từ đối ứng với 911)

Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay