1. Trang chủ
 2. Khác
 3. 4. Tính năng mới
 4. R4
 5. Bổ sung báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian

Bổ sung báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian

 • Trước phiên bản R4: Chưa đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian
 • Từ phiên bản R4 trở đi: Đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian giúp Doanh nghiệp đánh giá, so sánh tình hình doanh thu theo từng loại doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác theo thời gian. Đồng thời, có thể đánh giá tăng trưởng giữa các kỳ, so sánh cùng kỳ giữa các năm
  • Cách lập báo cáo:

   • Nếu tích chọn Đánh giá tăng/giảm giữa các kỳ, trên báo cáo sẽ hiển thị cột Tăng/giảm để so sánh với kỳ trước liền kề

  • Căn cứ lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ hạch toán vào các tài khoản loại 5, loại 7, có ngày hạch toán thuộc kỳ báo cáo và thuộc chi nhánh đã chọn trên tham số báo cáo (trừ các chứng từ kết chuyển lãi lỗ, chứng từ hạch toán đối ứng TK911)
Cập nhật 20/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay