1. Trang chủ
  2. Khác
  3. 4. Tính năng mới
  4. R4
  5. Bổ sung báo cáo phân tích doanh thu theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

Bổ sung báo cáo phân tích doanh thu theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị

  • Trước phiên bản R4: Chưa đáp ứng Báo cáo phân tích doanh thu theo từng đơn vị, chi nhánh, cửa hàng hoặc một nhóm các đơn vị => Kế toán phải mất thời gian, công sức xuất dữ liệu ra excel để lập báo cáo thủ công
  • Từ phiên bản R4 trở đi: Đáp ứng báo cáo Phân tích chi tiết doanh thu theo đơn vị giúp Doanh nghiệp đánh giá được tình hình doanh thu theo từng loại doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ, doanh thu hoạt động tài chính, thu nhập khác theo đơn vị phát sinh doanh thu => Đánh giá được đơn vị nào đạt doanh thu cao nhất, thấp nhất.
    • Cách xem báo cáo:

    • Cách lấy số liệu lên báo cáo: Căn cứ vào các chứng từ hạch toán vào tài khoản loại 5 và loại 7, có ngày hạch toán thuộc kỳ báo cáo, thuộc đơn vị và chi nhánh đã chọn (trừ các chứng từ hạch toán đối ứng tài khoản 911)

Lưu ý: Chỉ hiển thị báo cáo này khi trên menu Hệ thống\Tùy chọn\Ẩn/hiện nghiệp vụ có tích chọn Quản lý doanh thu, chi phí theo đơn vị.

Cập nhật 07/01/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay